Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników (wykłady i ćwiczenia-laboratoria) oraz doktorantów (ćwiczenia-laboratoria) Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują przedmioty służące zdobyciu przez studentów praktycznych umiejętności przeprowadzania analiz danych ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i statystycznych.

Do grupy przedmiotów wykładanych przez pracowników Katedry należą:

 • Analiza rynków towarowych
 • Analiza strukturalnych zbiorów danyc
 • Analiza wielowymiarowa
 • Demografia
 • Laboratorium Big Data
 • Metody i techniki analizy danych
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Modele regresyjne
 • Narzędzia analizy czasu rzeczywistego
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • RExcel w analizie danych
 • Statystyka
 • Statystyczna analiza decyzji
 • Statystyczne metody analizy wybranych rynków finansowych
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Środowiska przetwarzania i analizy Big Data
 • Wybrane metody statystyki odpornej
 • Zastosowania statystyki
 • Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych

W ramach studiów doktoranckich prowadzone są następujące przedmioty:

 • Ilościowe metody analizy rynków kapitałowych i terminowych
 • Zarządzanie ryzykiem

Ponadto pracownicy i doktoranci Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej prowadzą zajęcia na Studiach Podyplomowych pt ”Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS”. Więcej informacji tutaj.

W roku akademickim 2017/2018 pracownicy Katedry realizują następujące przedmioty:

 • Analiza strukturalnych zbiorów danych
 • Demografia
 • Laroratorium Big Data
 • Metody i techniki analizy danych
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Modele regresyjne
 • Narzędzia analizy czasu rzeczywistego
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matmatyczna
 • RExcel w analizie danych
 • Statystyczna analiza decyzji
 • Statystyczne metody analizy wybranych rynków finansowych
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Środowiska przetwarzania i analizy Big Data
 • Wybrane metody statystyki odpornej
 • Zastosowania statystyki
 • Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3