Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Informatyka Ekonomiczna wykładana na Uniwersytecie Ekonomicznym, w odróżnieniu od informatyki wykładanej na politechnice i uniwersytecie, ma nie tylko na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy przedmiotowej z informatyki w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych czy programowania komputerów, lecz głównym jej celem jest przygotowanie absolwentów do wykorzystania informatyki w gospodarce narodowej, a w szczególności w przedsiębiorstwach i instytucjach. w związku z tym, główny nacisk dydaktyczny Katedra Informatyki kładzie na projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania.


Pracownicy Katedry Informatyki przedstawiają studentom najnowsze rozwiązania dotyczące różnych rodzajów systemów informatycznych - zintegrowanych systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji, systemów ekspertowych, systemów sztucznej inteligencji, systemów pracy grupowej, hurtowni danych, inteligencji biznesowej, multimedialnych systemów informatycznych oraz systemów informatycznych e-biznesu.


Pracownicy Katedry Informatyki prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach i kierunkach nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym, i w jej ośrodkach - Bielskim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym oraz Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym, jak również jednostkach międzyuczelnianych - Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na studiach I i II stopnia:

oraz na studiach podyplomowych:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3