Edycje Supply Chain Day

6. Dzień Łańcucha Dostaw na UE Katowice

15 kwietnia 2021 r. po raz szósty Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przyłączył się do obchodów Dnia Łańcucha Dostaw wraz z firmami Amazon, Tisoft i TransEdu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 165 osób. Wśród nich znaleźli się studenci studiujący na kierunkach: Logistyka w Biznesie, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Analityka Gospodarcza, pracownicy uczelni oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Żor, Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z Rybnika oraz Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Bytomia.

Warsztat 1.

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w trzech warsztatach. Pierwszy związany był z działalnością firmy Amazon i wyzwaniami z jakimi firma się spotyka. Po wprowadzeniu i zapoznaniu się z głównymi elementami warsztatu uczestnicy przystąpili do pracy nad business case o tematyce "Contingency situations management". Efekty prac trzech odrębnych zespołów zostały szczegółowo zaprezentowane i przedyskutowane przez wszystkich uczestników. Warsztat poprowadzili pracownicy firmy Amazon: Martyna Haładus, Operations Manager, Paweł Jaroń, Ship Area Manager oraz Kacper Wojciechowski, Flow Area Manager z firmy Amazon.

Martyna Haładus
Martyna Haładus
Paweł Jaroń
Paweł Jaroń
Kacper Wojciechowski
Kacper Wojciechowski

Warsztat 2.

W ramach drugiego warsztatu uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego relacji we współczesnej logistyce, a także wzięli udział w warsztacie z oprogramowania do planowania załadunku - Goodloading.com. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Lucynę Szierok oraz Bogumiła Paszkiewicza z firmy TransEdu.

Lucyna Szierok
Lucyna Szierok
Bogumił Paszkiewicz
Bogumił Paszkiewicz

Warsztat 3. 

Trzeci warsztat był związany z współczesnym zarządzaniem procesem produkcji z wykorzystaniem systemu Work Manager ERP. Po wykładzie wprowadzającym uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi sposobami wykorzystania systemu Work Manager ERP i aplikacji Start Shop. Warsztaty poprowadzili dr Krzysztof Grochowski, mgr Wojciech Jędrzejewski oraz mgr inż. Daniel Zwierzchowski z firmy Tisoft.

Krzysztof Grochowski
Krzysztof Grochowski
Wojciech Jędrzejewski
Wojciech Jędrzejewski
Daniel Zwierzchowski
Daniel Zwierzchowski

Mamy nadzieję, że doświadczenia te będą motywować uczestników warsztatów do zdobywania oraz poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Podziękowania Dziękujemy firmom Amazon, TransEdu, Tisoft oraz ich pracownikom za interesujące warsztaty, a studentom i uczniom szkół pod patronatem Uniwersytetu za tak liczny udział. Składamy również podziękowania Władzom Uczelni za wyrażenie zgody na wydarzenie w formie online oraz wszystkim zaangażowanym Pracownikom za wszelkie wsparcie organizacyjne.

Głównym organizatorem Dnia Łańcucha Dostaw z ramienia Uniwersytetu była Katedra Logistyki Ekonomicznej. Opiekę merytoryczną sprawowali dr Piotr Hanus, dr Krzystof Niestrój, prof. UE, dr inż. Danuta Zwolińska, dr Anna Mercik, dr Krzystof Zowada, dr Gabriela Hanus oraz mgr Monika Kamińska.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie.

Akademia Work Manager

Warsztaty TransEdu

Trans.EDU profil na Facebooku

Logo Amazon
Logo Goodloading.com
Logo TransEdu
Logo Work Manager ERP
Logo Tisoft