Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Łańcucha Dostaw, 21 kwietnia 2022 r. Supply Chain Day, April 21st, 2022

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. w ramach obchodów Dnia Łańcucha Dostaw odbędą się aż trzy wydarzenia w formie stacjonarnej i online. Naszymi gośćmi będą:

1. Nexteer (UWAGA - z przyczyn losowych warsztat odbędzie się w innym terminie, wszystkie zapisane osoby otrzymają informację drogą mailową)

2. Amazon

3. Goodloading i Trans.eu Group S.A.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do wszystkich studentów i pracowników uczelni, a w szczególności do studentów studiujących na kierunkach: Logistyka w Biznesie, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Analityka Gospodarcza oraz Zarządzanie.

Głównym organizatorem Dnia Łańcucha Dostaw z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest Katedra Logistyki Ekonomicznej. Działania koordynują: dr Piotr Hanus, dr Krzysztof Niestrój, Prof. UE, dr Anna Mercik, dr inż. Danuta Zwolińska, dr Krzysztof Zowada, mgr Monika Kamińska.

Dzień Łańcucha Dostaw w naszej Uczelni organizowany jest po raz siódmy. Nasza Uczelnia była pierwszym ośrodkiem w Polsce, który włączył się w organizację tego wydarzenia. 

Rozpoczęcie warsztatów w formie stacjonarnej planowane jest o godzinie 10.00, lecz PROSIMY O PRZYBYCIE MINIMUM 15 minut przed godziną 10:00. Logowanie do warsztatów z Goodloading i Trans.eu będzie możliwe od godziny 9:30. Zakończenie warsztatów planowane jest około godz. 13.30.

Strona europejska wydarzenia

REJESTRACJA

Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga REJESTRACJI do 19 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby rejestrujące się oświadczają, że zapoznały się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO. Potwierdzenie rejestracji może nastąpić do jednego dnia po zarejestrowaniu się przez daną osobę i odbywać się będzie mailowo. W przypadku, gdy zarejestrowana osoba zrezygnuje z uczestnictwa warsztatach z przyczyn losowych, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym mailowo. Umożliwi to wówczas poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości udziału w wydarzeniu (według kolejności zgłoszeń). Nie jest przewidziane rezygnowanie bez podania przyczyny/usprawiedliwienia się. Informacje o uczestnikach wydarzeń zostaną przekazane do Dziekanatu w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (ważne informacje na ten temat są również w nagłówku formularza rejestracyjnego). Ewentualne pytania należy kierować na adres scd@uekat.pl Przed przesłaniem zapytań dotyczących warsztatów należy szczegółowo zapoznać się z informacjami podanymi na niniejszej stronie oraz w nagłówku formularza rejestracyjnego.

INFORMACJE O WARSZTATACH

Warsztat Nexteer (forma stacjonarna, UWAGA, z przyczyn losowych warsztat odbędzie się w innym terminie)

Temat: Różnice kulturowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Agenda:
1. Aspekty kulturowe a łańcuch dostaw – zagadnienia wstępne i wprowadzenie do tematu
2. Wymiary charakteryzujące różne kultury i ich charakterystyka wraz z przykładami praktycznymi:
   - kultura powściągliwa a emocjonalna
   - kultura monochroniczna a polichroniczna
   - kultura wysokokontekstowa i niskokontekstowa
3. Rodzaj kultury a możliwy wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie łańcucha dostaw (zarządzanie nim); przykłady praktyczne
4. Spotkanie z Plant PC&L z Maroka (on-line) – przykłady współpracy z Marokiem, Europą, Indiami
5. Podsumowanie
6. Q&A


Warsztat Amazon
(forma stacjonarna, Aula A)

Temat: Zarządzanie zmianą na przykładzie magazynu KTW1 Amazon

Agenda:
1. Kim jesteśmy?
2. Amazon KTW1
3. Struktura magazynu
4. Wirtualna wycieczka
5. Case study
6. Podsumowanie
7. Q&A.


Warsztat Goodloading & Trans.eu (forma zdalna, link do warsztatów zostanie przekazany na adres e-mail uczestnika nie później niż 20.04.2022)

Temat: Narzędzia Goodloading i Trans.eu wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw

Agenda:
Część 1
1. Wstęp do Goodloading. Dlaczego potrzebne są narzędzia do optymalizacji przestrzeni ładunkowej?
2. Prezentacja najważniejszych funkcji Goodloading
3. Część praktyczna – praca w narzędziu Goodloading (wybrane zagadnienia)
4. Podsumowanie
5. Q&A.

Część 2
6. Najważniejsze funkcje Platformy Trans.eu
7. Prezentacja produktowa (pokazanie działania Platformy w formie “Live”)
8. Prezentacja Wirtualnej Akademii TransEdu z możliwością podejścia do egzaminu próbnego z zakresu “Spedycja”
9. Podsumowanie
10. Q&A.

Klauzula RODO

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3