Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Łańcucha Dostaw, 20 kwietnia 2023 r. Supply Chain Day, April 20th, 2023


Wydarzenia w ramach Dnia Łańcucha Dostaw 2023 

1. Building sustainable logistics practices – practical workshop (sala 411A, godz. 9:00 - 12:00)
    - Introduction in CO2 Neutrality
    - Building a Sustainability Roadmap (targets, KPI, system)
    - Study Case: Calculate the CO2 Footprint of your Group
    - Brainstorm on actions to improve your CO2 Footprint
    - Bottom Line: ALL for Green Logistics

Prowadzący
Anna Ossowska, Division Operations PC&L Manager FIS Europe
Gabriela Genevieve, Division CO2 
Neutrality Manager FIS Europe

2. Goodloading - nikt nie prosił, wszyscy potrzebowali (warsztat zdalny, godz. 9:00 - 12:00)
    - Wprowadzenie do oprogramowania Goodloading i przyczyn jego powstania
    - Warsztaty dotyczące optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej (optymalizacja załadunku palety, kontenera, ciężarówki)
Prowadzący
Bogumił Paszkiewicz, Goodloading CEO

3. Wstęp do symulacji procesów w narzędziu FlexSim (sale @4.17 oraz @4.18, godz. 9:00 - 12:00)
    - Co to jest symulacja procesów?
    - Jak wygląda zawód Inżyniera symulacji procesów?
    - Prezentacja przykładowych modeli przemysłowych
    - Zastosowanie FlexSim przy pisaniu prac dyplomowych
    - Warsztat tworzenia modeli symulacyjnych (po 10-minutowej przerwie)
Prowadzący
Dawid Dąbal, Wiceprezes zarządu i Dyrektor Programu FlexSim
Filip Polit, Członek zarządu i Dyrektor Sprzedaży Krajowej
Patryk Żuchowicz, Starszy Inżynier Symulacji FlexSim

Europejska strona wydarzenia

REJESTRACJA

Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga REJESTRACJI (po zalogowaniu na uekat.pl lub edu.uekat.pl) do 19 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby rejestrujące się oświadczają, że zapoznały się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO. Potwierdzenie rejestracji (z linkiem na warsztat zdalny) odbywać się będzie mailowo. W przypadku gdy zarejestrowana osoba zrezygnuje z uczestnictwa warsztatach z przyczyn losowych, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym mailowo. Umożliwi to wówczas poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości udziału w wydarzeniu (według kolejności zgłoszeń). Nie jest przewidziane rezygnowanie bez podania przyczyny/usprawiedliwienia się. Informacje o uczestnikach wydarzeń zostaną przekazane do Dziekanatu w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (ważne informacje na ten temat są również w nagłówku formularza rejestracyjnego).

Wszyscy studenci obecni na warsztatach otrzymają imienne zaświadczenia o uczestnictwie w Supply Chain Day 2023.

Ewentualne pytania należy kierować na adres scd@uekat.pl
Przed przesłaniem zapytań dotyczących warsztatów należy szczegółowo zapoznać się z informacjami podanymi na niniejszej stronie oraz w nagłówku formularza rejestracyjnego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3