Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Łańcucha Dostaw, 18 kwietnia 2024 r. Supply Chain Day, April 18th, 2024

Wydarzenia w ramach Dnia Łańcucha Dostaw 2024 

1. LEAN MANUFACTURING GAME: WARSZTAT W FORMIE GRY Z ZASAD I NARZĘDZI OPTYMALIZACJI PROCESÓW W PRAKTYCE. (planowane godziny: 09:30 – 14:00, sala @3/15 , należy ze względów organizacyjnych przyjechać minimum 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów). Warsztat prowadzony jest równocześnie w języku polskim i w języku angielskim. Wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego (nie musi być zaawansowana w zakresie lean lub biznesu).
Cel
- Zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami Lean
- Opanowanie umiejętności identyfikacji marnotrawstw w celu optymalizacji procesów
Plan
1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
2. Przygotowanie uczestników do gry symulacyjnej
3. Symulacja procesów (lean game) wraz z warsztatami kaizen
4. Omówienie zastosowanych narzędzi Lean, wnioski.
5. Podsumowanie i przedstawienie wyników gry symulacyjnej.
6. Zakończenie.
Prowadzący
FORVIA Faurecia AUTOMOTIVE (www.forvia.com)
mgr Anna Ossowska – Divisional Operations PC&L (Production Control & Logistics) Manager
Carla Nogueira (Portugal) – Divisional Material Planning & Transport Scheduling Platform Manager
Viridiana Rosete (Mexico / Spain) – Division PC&L Improvement Manager
Marius Cirstea (Romania) – Division PC&L Improvement Manager

2. Zasady organizacji transportów międzynarodowych drogowych na przykładzie firmy Kaspeda Sp. z o.o. (planowane godziny: 10:00 – 13:30, sala 314 B, należy ze względów organizacyjnych przyjechać minimum 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów)
Cel
Przeprowadzenie symulacji organizacji transportu międzynarodowego.
Plan
1. Wprowadzenie.
2. Na czym polega planowanie tras pojazdów po Europie?
3. Omówienie narzędzi, którymi posługuje się spedytor.
4. Najważniejsze aspekty w rozmowie z klientem.
5. Przedstawienie wyzwań w pracy spedytora oraz sposobów na radzenie sobie z nimi.
6. Podsumowanie i zakończenie.
Prowadzący
Maciej Bartosik, Manager Działu Spedycji Międzynarodowej w Katowicach, Kaspeda Sp. z o.o.

Europejska strona wydarzenia

REJESTRACJA (NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ)

Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga REJESTRACJI (po zalogowaniu na uekat.pl lub edu.uekat.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby rejestrujące się oświadczają, że zapoznały się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO. W przypadku gdy zarejestrowana osoba zrezygnuje z uczestnictwa warsztatach z przyczyn losowych, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym mailowo na adres scd@uekat.pl. Umożliwi to wówczas poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości udziału w wydarzeniu (według kolejności zgłoszeń). Nie jest przewidziane rezygnowanie bez podania przyczyny/usprawiedliwienia się. Informacje o uczestnictwie w wybranym warsztacie podczas Supply Chain Day, na prośbę studentki/studenta zaznaczoną w formularzu rejestracyjnym, zostaną przekazane mailowo wykładowcom prowadzącym zajęcia w dniu 19.04.2024 z daną osoba, w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (ważne informacje na ten temat są również w nagłówku formularza rejestracyjnego). 

Wszyscy studenci obecni na warsztatach otrzymają imienne zaświadczenia o uczestnictwie w Supply Chain Day 2024.

Ewentualne pytania należy kierować na adres scd@uekat.pl

Przed przesłaniem zapytań dotyczących warsztatów należy szczegółowo zapoznać się z informacjami podanymi na niniejszej stronie oraz w nagłówku formularza rejestracyjnego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3