Pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki

współuczestniczyli wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie”

oraz pracownikami innych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

w organizacji

VIII Ogólnopolskiej Konferencji

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”.

 

Konferencja odbyła się 4 listopada 2021 roku 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konferencji

oraz fotorelacją