V Ogólnopolska Konferencja

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury”

 

20 listopada 2018 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Program ramowy:

9:30-10:00         Rejestracja uczestników

10:00-10:15      Powitanie uczestników konferencji przez Prorektora ds. Edukacji
i Internacjonalizacji - Prof. dr hab. Sławomira Smyczka oraz Przewodniczącą Rady Programowej - Prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską-Reformat

10:15-11:15     Sesja Plenarna

Prowadząca: dr hab. K. Bilińska-Reformat, prof. UE

1.             O problemach i dylematach instytucji kultury

‒               Alicja Knast – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

‒               Jakub Lisiecki – Redaktor naczelny Monitor Biznesu, Monitor Rynkowy

2.             Kultura – wymiar interpersonalny i biznesowy – dr Mateusz Grzesiak
& dr Iliana Ramirez

3.             Dyskusja i podsumowanie

11:15-11:30      Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11:30-11:45     Przerwa kawowa

11:45-13:15     Loża Ekspertów z udziałem przedstawicieli instytucji kultury

Przewodnicząca sesji: dr M. Wójcik-Jurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Po sesji odbędzie się zdjęcie grupowe uczestników konferencji

‒        Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – instytucja powstała z połączenia dwóch podmiotów kultury. Studium przypadku - Adam Pastuch, Dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

‒        Chińska vs polska kultura biznesowa - dr Katarzyna Bańka-Orłowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paneliści:

‒        Małgorzata Majewska – Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

‒        Jacek Filus – Zakład Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

‒        Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice

‒        Alicja Knast – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

‒        Ilona Woźniak – Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu

13:15-14:00     Przerwa obiadowa

14:00-15:00     I Sesja panelowa – Nauka dla kultury – Nauka dla biznesu

                        Przewodnicząca sesji: Prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

‒        Nowe media w promocji instytucji kultury. Perspektywa polsko-słowacka – dr Katarzyna Walotek-Ściańska, Akademia Ignatianum w Krakowie & Tomáš Koprda PhD, Constantine the Philosopher University

‒        Prof. Andrii Kuzyshyn, Uniwersytet Pedagogiczny Tarnopol, Ukraina

‒        Rebranding muzeów jako przejaw zmian w zarządzaniu instytucjami kultury w Polsce – dr Joanna Macalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

‒        Finansowanie uczestnictwa w kulturze poprzez system bonów – dr Katarzyna Kopeć, Uniwersytet Jagielloński

‒        Sztuka a ekonomia. O wyborach ekonomicznych artystów - Prof. UEP Halina Zboroń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

‒        Nowe trendy w systemie komunikacji instytucji kultury. Perspektywa polsko-słowacka - Dr hab. Lucia Spalova, Constantine the Philosopher University & dr Katarzyna Walotek-Ściańska, Akademia Ignatianum w Krakowie & dr  Györgyi Janková, Constantine the Philosopher University

15:00-15:15     Przerwa kawowa

15:15-16:15     II Sesja panelowa – Młodzi Naukowcy dla kultury
Przewodniczący sesji: dr Łukasz Wróblewski - Akademia WSB

‒        Instytucje kultury i konkurowanie - mgr Dominika Szymocha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

‒        Wybrane zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa Instytucji Kultury jako organizacji w perspektywie badań nad bezpieczeństwem biznesu – mgr Marek Lyszczyna, Uniwersytet Śląski

‒        Komunikacja jednostek kultury z otoczeniem z wykorzystaniem mediów społecznościowych - mgr Paulina Radzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

‒        Znaczenie finansowania społecznościowego dla sektora kultury w Polsce i na świecie - mgr Małgorzata Grząba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

‒        Kultura w Polsce – analiza zmian – Jakub Kubiczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

16:15-16:30     Wręczenie nagród za najlepszy artykuł oraz poster, wręczenie certyfikatów, zamknięcie konferencji

 

 

 

Serdecznie chcielibyśmy przedstawić Państwu gości specjalnych naszej tegorocznej Konferencji.

Dr Mateusz Grzesiak i dr Iliana Ramirez.

Dwie różne kultury, dwa różne języki, dwa różne style komunikacji.

On - psycholog i przedsiębiorca zajmujący się na co dzień szkoleniami.

Ona - wykładowca i farmakobiolożka pochodząca z rodziny meksykańskich
curanderos.

 

W czasie swojego występu przedstawią na praktycznych przykładach różnice
kulturowe w wymiarze zawodowym i osobistym.

Czym jest styl pośredni i bezpośredni w komunikacji? Jak Latynosi i
Europejczycy postrzegają czas? Czy przy podejmowaniu decyzji kierować się
dobrem swoim czy innych?


Na te i inne pytania dr Mateusz Grzesiak i dr Iliana Ramirez odpowiedzą w
czasie konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”.

 

Z pochodzenia Meksykanka, urodzona w rodzinie z tradycjami curanderos,
mieszkająca aktualnie w Polsce.

Z wykształcenia chemik farmakobiolog.

Z doświadczenia wykładowca uniwersytecki w dziedzinie farmakologii
i biologii molekularnej w Cinvestav – Centro de Investigacion y Estudios
Avanzados del Instituto Politecnico Nacional w Mexico City. Prowadziła
badania dotyczące plastyczności mózgu w zakresie epilepsji na Universidad
Nacional de México w Instytucie Neurobiologii w Queretaro.

 

Realizowała projekty naukowe m.in. w Departamento de Fisiologia, Biofisica
i Neurociencias oraz Departamento de Farmacologia, gdzie uzyskała tytuł
naukowy doktora nauk farmakologii. Autorka artykułów naukowych
publikowanych m.in. w periodykach z najbardziej prestiżowych list:
„Molecular Endocrinology” (Oxford Academic), „Molecular and Cell Biology”,
„Molecular Biology of the Cell”.

 

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą funkcjonowania mózgu w obszarach
medycyny tradycyjnej, praktykowanej od wieków w różnych kulturach, m.in.
meksykańskiej, hinduskiej i chińskiej, oraz ich praktycznego zastosowania
w życiu osobistym oraz zawodowym człowieka z kultur Zachodu. Z tego zakresu
pisze książki i prowadzi autorskie warsztaty w Polsce i za granicą.

 

Prywatnie żona dr. Mateusza Grzesiaka, mama Adriany, pasjonatka podroży,
medytacji, jogi i rozwoju holistycznego.

 

Dr Mateusz Grzesiak jest przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem. Ukończył
studia magisterskie z prawa oraz psychologii, jest doktorem nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Szkoli międzynarodowo od
ponad 16 lat w 7 językach, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich.
Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez
dostarczanie narzędzi komunikacyjnych w czterech obszarach biznesu i życia
osobistego: sprzedaży i marketingu, samorealizacji i relacji, kultury
i wartości, przywództwa i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą
szeroko rozumianego brandingu w mediach społecznościowych.

 

Napisał 16 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych
międzynarodowo. Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe w Polsce i za
granicą. Pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą
menedżerską, przedsiębiorcami, gwiazdami estrady, sportowcami oraz
dziesiątkami tysięcy osób z całego świata. Na profilach społecznościowych
obserwuje go ponad 500 tysięcy fanów. Wdraża projekty, konsultuje, prowadzi
warsztaty i szkolenia, wydaje produkty cyfrowe na wielu rynkach, wykłada na
uczelniach wyższych, jest prezesem spółki. Był wielokrotnie nagradzany, m.in.
za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu, napisanie najpopularniejszej książki
psychologicznej roku, promowanie idei optymizmu.

 

Jest żonaty i głęboko zakochany w dr farmakologii Ilianie Ramirez, z którą
ma córkę Adrianę. Uwielbia mocną kawę, argentyńskiego Malbeca, odwiedził
blisko 120 krajów. Obsesyjnie ćwiczy brazylijskie jiu-jitsu, zapasy i się
uczy. Za swoje największe osiągnięcia życiowe uznaje poznanie swojej
przyszłej żony na ulicy w Mexico City podczas demonstrowania technik
komunikacyjnych uczestnikom szkolenia, wyjście cało z porwania w Brazylii,
schudnięcie ponad 30 kilogramów w 7 miesięcy, napisanie najpopularniejszej
książki psychologicznej w kraju, wyleczenie się z nadciśnienia
i prowadzenie szkoleń na całym świecie w egzotycznych krajach w ich
językach. Jego motto życiowe brzmi: „Stwórz życie, w jakim jesteś najlepszą
wersją siebie, masz, czego pragniesz, pomagasz innym i zmieniasz świat”.

 

Nie lubi spać. Jest perfekcjonistą. Oczekuje bycia najlepszym i najwyższych
standardów światowych. Kieruje się skutecznością, rozwojem, sprawczością,
wolnością i służbą. Jest bezpośredni, permanentnie podnosi poprzeczkę sobie
i innym, chce przeżyć swoje życie w służbie idei, w które wierzy. Jego
wizją jest dostarczenie światu narzędzi z zakresu mixed mental arts –
systemu, który łączy psychologiczne techniki pochodzące z różnych dziedzin
w celu stworzenia nowatorskich modeli zmiany w życiu osobistym i biznesie.

„Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury”

V Ogólnopolska Konferencja

z udziałem Gości Zagranicznych
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

20 listopada 2018 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Organizatorzy: Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

         V Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą nowe trendy w funkcjonowaniu współczesnych jednostek kultury. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą nowe trendy w zarządzaniu organizacjami sfery kultury, czynniki zmian w ich funkcjonowaniu oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki globalnej. Problematyka nowych trendów w działalności jednostek kultury zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.

Obserwowane zmiany, utożsamiane m.in. z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą niemal wszystkich podmiotów, w tym także organizacji kultury. Nowe wyzwania pojawiają się na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz społecznej.

Nowe trendy funkcjonowania jednostek kultury będą przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

Program konferencji będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

1.      Nowe trendy w sferze organizacyjnej,

2.      Nowe trendy w sferze finansowej,

3.      Nowe trendy w sferze społecznej,

4.      Nowe trendy w relacjach z otoczeniem,

5.      Nowe trendy w systemie komunikacji.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy w następujących kategoriach:

  •  konkurs na najlepszy artykuł naukowy (należy dostarczyć do dnia 20 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: silesianie@ue.katowice.pl
  •  konkurs na najlepszy poster (należy dostarczyć najpóźniej w dniu Konferencji przed jej rozpoczęciem)

Zarówno artykuły, prezentacje, jak i postery muszą bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji,     w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim. Nagrodzeni otrzymają certyfikat potwierdzający osiągnięcie oraz upominki od sponsorów i ZPiT „Silesianie”.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane oraz zaprezentowane w trakcie konferencji. O akceptacji artykułów do poszczególnych publikacji decyduje Rada Programowa. Organizatorzy dopuszczają również możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych.

Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski i angielski. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”.

Adresaci konferencji:

-   Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi

-   Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),

-   Przedstawiciele biznesu zainteresowani kulturą,

-   Studenci.

 

Rada Programowa:

prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca

prof. dr hab. Sławomir Smyczek - Honorowy Konsultant

doc. Jiří Kusák,Ph.D. Head of Department  of Musical Education, Centre for Studies of Regional Musical Culture (Faculty of Education), University of Ostrava, Czech Republic

prof. Luba Kijanowska-Kamińska, Lviv National Musical Academy named after N. Lysenko, Ukraina 

prof. Bogdan Buyak - Rector of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraina

prof. Andrii Kuzyshyn, Ph. D, Dean of the Geography Faculty Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraina

prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Magdalena Stefańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Mateusz Grzesiak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. UE dr hab. Barbara Pabian, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Izabela Sztangret, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Barbara Mróz – Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Katarzyna Walotek-Ściańska, Jesuit University Ignatianum w Krakowie

dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr inż. Łukasz Wróblewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

mgr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Uniwersytet Warszawski

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica - Przewodniczący

dr Aleksandra Nocoń

dr Małgorzata Kieżel

dr Joanna Wiechoczek

mgr Marek Hendel

mgr Małgorzata Grząba

mgr Dominika Szymocha

mgr Jakub Kol

mgr Paulina Radzik

Michał Nowak

 

Publikacja:

  • Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt) – termin nadsyłania artykułów do 20.10.2018 r.
  • Monografia naukowa (5 pkt) – termin nadsyłania artykułów do 31.12.2018 r.
  • Cultural Management: Science and Education (CMSE) - Logos Verlag Berlin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca publikacji artykułu.

 

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w konferencji w wysokości 200 zł obejmuje:

  • udział w konferencji
  • wyżywienie
  • materiały konferencyjne

Opłata za udział w konferencji oraz publikację artykułu wynosi – 500 zł

Opłata za publikację artykułu wynosi – 450 zł

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do dnia 20 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: silesianie@ue.katowice.pl