W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

 

VII Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem
„Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury”

 

5 listopada 2020 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ONLINE

Link do konferencji: meet.google.com/bkp-hood-tyk

 

VII Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania instytucji i konsumentów kultury, wobec uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w kontekście ogólnoświatowej pandemii.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą zagadnienia związane z wpływem ogólnoświatowej pandemii na zachowania instytucji kultury oraz jej użytkowników. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą zmiany, jakie nastąpiły w zarządzaniu organizacjami sfery kultury w dobie pandemii, kierunki przemian wobec konieczności dostosowania ich działalności do zmienionego otoczenia oraz sposoby radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami w warunkach niepewności.

Wpływ ogólnoświatowej pandemii w praktyce funkcjonowania jednostek kultury będzie przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem pandemii. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy na najlepszy artykuł naukowy oraz najlepszy poster.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku udziału w formie czynnej opłata za publikację wynosi 450 zł.

Opłatę za publikację należy przesłać na konto:
Numer rachunku bankowego:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING BANK ŚLĄSKI numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
W tytule przelewu należy umieścić nazwę konferencji, a także nazwisko i imię uczestnika(ów),
np: "Biznes w Kulturze – Kultura w Biznesie”, Kowalski Jan, Nowak Anna"

Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii naukowej lub czasopiśmie Cultural Management: Science and Education (CMSE) - Logos Verlag Berlin (artykuły wyłącznie w j. angielskim) oraz zaprezentowane w trakcie konferencji.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać na adres: silesianie@ue.katowice.pl do dnia 20 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zespołu: www.silesianie.pl

 

W imieniu Rady Programowej

Przewodnicząca – Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat