Monografia pokonferencyjna 2017

Monografia pokonferencyjna

 

Szanowni Państwo

zapraszamy do publikacji swoich artykułów w monografii pokonferencyjnej pt. „Biznes w kulturze-kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem” pod red. Beaty Reformat i Anny Kwiecień. Informujemy, że opracowanie będzie wydane przez  Wydawnictwo UE w Katowicach, proszę więc zwrócić uwagę na wymogi wydawnictwa dotyczące monografii (system harwardzki). Szczegółowe informacje dostępne są w linku.

 

Na pełne teksty artykułów oczekujemy do 22 grudnia, wymagana objętość artykułu  20 - 25 tys. znaków.

 

Opłatę publikacyjną w wysokości 300 PLN od osoby, należy uiścić do dnia 22 grudnia 2017 r. na konto:

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

z dopiskiem w tytule przelewu: „Biznes w kulturze - nazwisko i imię uczestnika”

Już teraz w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

V Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

w listopadzie 2018 roku

          Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz większą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.
          

            Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane w formie monografii, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz zaprezentowane w trakcie konferencji. Pozostałe opracowania, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w materiałach pokonferencyjnych (w formie elektronicznej). O akceptacji artykułów do publikacji decyduje Rada Programowa. Organizatorzy dopuszczają również możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych.

               Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski i angielski. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.
Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Adresaci konferencji:

  • Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi
  • Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),
  • Studenci.