Przejdź do menu Przejdź do treści

W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

 

X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze - kultura w biznesie" 

 

pod tegorocznym tytułem „Kultura wspierana technologią Next Tech”

z udziałem gości zagranicznych

 

22-23 listopada 2023 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Aula CNTI, ul. Bogucicka 3a, 40-287 Katowice

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej – z transmisją online

        X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja poświęcona będzie aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed instytucjami i jednostkami kultury wobec rozwoju technologii nowej generacji, tzw. Next Tech oraz ich wykorzystaniu w sektorze kultury. Pandemia COVID-19 przyspieszyła dokonujący się proces cyfryzacji niemal każdej dziedziny życia gospodarczego. Zmienił on istotnie również sektor kultury, w którym coraz większe znacznie odgrywa zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), robotyka, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, technologia sensoryczna, blockchain czy internet rzeczy. Jednostki i instytucje kultury chcąc dostosować się do nowej rzeczywistości będą musiały zmierzyć się z nowoczesnymi, zaawansowanymi technologiami, które rewolucjonizują rzeczywistość sektora kultury, wykorzystując ich pełny potencjał w swoich strategiach, działaniach oraz projektach. Obecnie obserwuje się, iż część podmiotów sektora kultury stosuje już te technologie w swojej działalności. W przyszłości wydaje się jednak, iż wszystkie jednostki i instytucje kultury będą musiały niejako w pełni poddać się ich wdrożeniu. Dyskusje i rozważania podjęte w czasie Konferencji zostaną tym samym skoncentrowane na weryfikacji tezy jakoby współczesna kultura jest i w coraz większym stopniu będzie wspierana technologią Next Tech.

     Tematem przewodnim konferencji będą zatem różne podejścia jednostek i instytucji kultury do technologii nowej generacji (Next Tech), jak również ich dotychczasowe doświadczenia w ich stosowaniu. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będzie umiejscowienie sektora kultury wobec postępu technologicznego, zmieniających się zachowań odbiorców działań jednostek i instytucji kultury oraz zmian w ich modelach biznesowych. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać technologie nowej generacji w tworzeniu i upowszechanianiu kultury. Głównym przedmiotem debaty konferencyjnej staną się więc zagadnienia związane z funkcjonowanie sektora kultury w dobie ery technologii cyfrowej.

       Problematyka kultury wspieranej technologią Next Tech zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Założeniem konferencji jest bowiem stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami środowiska naukowego, jak i praktykami życia gospodarczego. Ważnym akcentem tegorocznej konferencji będzie także panel ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zastosowaniu technologii nowej generacji Next Tech w ich działalności kulturalnej.

      W trakcie konferencji przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy poster. Poster powinien bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim i przedstawiać koncepcję artykułu przygotowanego na konferencję. Konkurs dedykowany jest do młodych naukowców i reprezentantów podmiotów sektora kultury.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej:

  • Udział w transmisji konferencji w trybie online bez publikacji (wymagane jest przesłanie karty zgłoszenia) – bezpłatnie
  • Publikacja artykułu w jednej z dostępnych możliwości bez udziału w konferencji - 550 zł
  • Udział w konferencji oraz imprezach towarzyszących o charakterze kulturalnym w trybie stacjonarnym bez publikacji – 620 zł (obejmuje: udział w konferencji, uroczystą kolację, lunch w drugim dniu obrad, przerwy kawowe, materiały konferencyjne)
  • Udział w konferencji w trybie stacjonarnym (bez udziału w imprezach towarzyszących o charakterze kulturalnym) wraz z publikacją artykułu – 950 zł
  • Udział w konferencji oraz imprezach towarzyszących o charakterze kulturalnym w trybie stacjonarnym wraz z publikacją artykułu – 1 250 zł

 

Możliwości publikacyjne:

  1. Rozdział w jubileuszowej edycji monografii naukowej „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” (wydanie w roku 2024) – publikacja w j. polskim (20 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
  2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie – publikacja w j. angielskim (40 pkt wg wykazu czasopism MEiN)
  3. Journal of Modern Science  – publikacja w j. angielskim (140 pkt wg wykazu czasopism MEiN) – w razie zakwalifikowania artykułu przez Radę Programową do recenzji dodatkowa opłata w wysokości 1 200 zł.

Decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do danego czasopisma/monografii podejmuje Rada Programowa.

 

Opłatę za publikację należy przesłać do dnia 15 listopada 2023 r. na konto:

Numer rachunku bankowego:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING BANK ŚLĄSKI numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
W tytule przelewu należy umieścić nazwę konferencji, a także nazwisko i imię uczestnika(ów),
np: "Biznes w Kulturze – Kultura w Biznesie”, Kowalski Jan, Nowak Anna"

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesłać na adres: silesianie@ue.katowice.pldo dnia 31 października 2023 r. 

W imieniu Rady Programowej
Przewodnicząca –Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca