Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku kształcąc dotychczas studentów w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo–Dydaktycznego ROND). Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze Uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopniowym przekształceniu ROND w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (Uchwała nr 58/2013/2014 Senatu UE w Katowicach). 

Początkowo utworzony Wydział (Zarządzenie nr 50/14) był jednostką podstawową w organizacji. Wraz z rozpoczęciem kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku Wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną.

Dokonano wyboru kierunku Finanse i Rachunkowość jako wiodącego dla nowej jednostki (Uchwała Senatu 14/2014/2015). Kluczową kwestią, wynikającą z potrzeb regionu rybnickiego, charakteryzującego się dużym nasyceniem podmiotów gospodarczych (głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw) i w sposób szczególny zgłaszającego zapotrzebowania na absolwentów praktycznie przygotowanych do podejmowania zadań gospodarczych, stało się przyjęcie profilu praktycznego dla kierunku.

1 października 2019 r. Wydział został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a 1 października 2021 r. - w Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

22 czerwca 2021 r. Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na uruchomienie w Rybniku studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu o profilu praktycznym.

 

W Rybniku kształcimy więc studentów na dwóch kierunkach praktycznych:

  • studia pierwszego stopnia - Finanse i Rachunkowość
  • studia drugiego stopnia - Finanse i Ekonomia Biznesu

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3