Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w Rybniku

Administracja i finanse

Na studiach podyplomowych kształceni mają być obecni i przyszli pracownicy administracji zarówno publicznej jak i niepublicznej, którzy pracują lub poszukiwać będą zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach (niefinansowych i finansowych), jak i w jednostkach publicznych.

Celem studiów jest identyfikacja procesów i procedur administracyjnych sektora publicznego i prywatnego obejmujących decyzje legislacyjne w Polsce i Unii Europejskiej oraz wykształcenie umiejętności ich przeprowadzania i analizowania, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji finansowych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze funkcjonowania administracji tak publicznej, jak i prywatnej.

Uczestnicy studiów uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania na płaszczyźnie prawnej, finansowej i menadżerskiej administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem gospodarczym.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Filia w Rybniku 3850 zł

English for Business, Law and Administration

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem studiów jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Ponadto słuchacze zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Miejsce zajęć: Wydział Biznesu, Finansów i Administracji UE w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Filia w Rybniku 3850 zł

Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego

Dwusemestralne studia, organizowane przez Wydział Biznesu Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach we współpracy z Wydziałem Zarządzania UE w Katowicach, pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną.

Wynika to z faktu, że w trakcie prowadzonych zajęć słuchacz uzyska wiedzę, którą obecnie może zdobyć dopiero po ukończeniu licznych specjalistycznych szkoleń i kursów.

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ładu korporacyjnego, a w szczególności do członków rad nadzorczych, członków zarządów, audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych, pracowników nadzoru właścicielskiego oraz osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Filia w Rybniku 6400 zł

MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, organizację danych, programowanie w języku VBA.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Filia w Rybniku 3850 zł
Studia podyplomowe Katowice

W razie pytań dotyczących studiów podyplomowych, zachęcamy do kontaktu z osobami obsługującymi studia podyplomowe w Konkretnych Kolegiach. Informacja o tym, na jakim Wydziale prowadzony jest Państwa kierunek znajduje się na stronie Studiów podyplomowych.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z

Działem Rekrutacji:

tel. +48 32257- 7012
e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/18 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul. Bogucicka 5, Katowice
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30  

Biurem Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych:

Kolegium Ekonomii

tel. +48 32257- 7738
e-mail: monika.maciazek@ue.katowice.pl

Kolegium Finansów

tel. +48 32257- 7731
e-mail: aneta.nowak@ue.katowice.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kolegium Zarządzania

tel. +48 32257- 7749
e-mail: agnieszka.czech@ue.katowice.pl

pokój 208 B 

Godziny otwarcia biura:

  • wtorek, czwartek 12:00 -15:00
  • środa 8:00 -12:00
  • sobota 8:00 -14:00

Filią w Rybniku:

tel. +48 32432-9850
e-mail: dziekanat_wbfia@ue.katowice.pl 

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13c, budynek B, pok. 1.3 (dziekanat)