Szablony stron www jednostek Uczelni

W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia podstron w naszej domenie przygotowany został przewodnik po obowiązujących szablonach stron jednostek administracyjnych i katedr.

Informujemy, że zgodnie z pismem okólnym JM Rektora nr 1/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r. każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej w serwisie www.ue.katowice.pl, na której znajdują się informacje o podstawowych zadaniach jednostki, a także dane kontaktowe pracowników. Jednostki nie posiadające swojej strony proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku.

Wizytówki pracowników

Na mocy pisma okólnego JM Rektora nr 4/17 z dn. 21 listopada 2017 r. wdrożone zostają nowe wizytówki nauczycieli akademickich w serwisie www Uczelni.

W zależności od rodzaju jednostki przygotowane zostały stosowne przewodniki. Proszę wybrać interesującą pozycję:


Polecamy zapoznanie się z Instrukcjami edycji wizytówek pracowników w systemie TYPO3.