Tworzenie i redagowanie stron

Aby założyć stronę internetową jednostki organizacyjnej/wydarzenia lub uzyskać dostęp do redagowania treści w serwisie uczelni należy wypełnić wniosek dostępny poniżej i przesłać go do Działu Komunikacji. Strony tworzone są w terminie 7 dni od momentu złożenia wniosku. Informacje o utworzeniu strony i nadaniu praw dostępu do redagowania stron przekazywane są drogą mailową. 

Zachęcamy również do zapoznania się z podręcznikiem redaktora systemu TYPO3.

W razie potrzeby Dział Komunikacji oferuje szkolenia indywidualne dla użytkowników systemu

Instrukcje edycji wizytówek pracowników w systemie TYPO3 zamieszczone są na stronie dotyczących szablonów stron jednostek.

Oficjalne poradniki video znaleźć można na stronie typo3.org