Biblioteka

Biblioteka Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku została powołana przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zarządzeniem nr 105/15. W latach 2003-2015 Biblioteka funkcjonowała w ramach Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Profil gromadzonych zbiorów jest zgodny z potrzebami naukowo-dydaktycznymi tutejszego Wydziału. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje literaturę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Zasięg chronologiczny zbiorów to przede wszystkim publikacje wydawane na bieżąco oraz w miarę potrzeb i możliwości pozyskania wydania wcześniejsze. 

Biblioteka prenumeruje 30 tytułów polskich czasopism specjalistycznych. 

Całość zbiorów jest opracowywana alfabetycznie i rzeczowo w komputerowym systemie informacyjno-bibliotecznym Prolib, w którym zbiory zwarte oznaczono zROND, a zbiory ciągłe cROND. 

Książki o lokalizacji Magazyn są wypożyczane i udostępniane dzień po złożeniu zamówienia.
Zamówienia na książki o lokalizacji Magazyn można złożyć wyłącznie:
- osobiście w Bibliotece w Rybniku lub
- telefonicznie 32 432 98 54 lub
- e-mail: biblioteka.rybnik@ue.katowice.pl

Biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

Wejście do katalogu komputerowego INTEGRO

Rejestracja nowych czytelników