Konferencje naukowe 2020

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet OrganizacyjnyOrganizator/kontakt

Analiza internacjonalnych relacji. Edycja zimowa

9 stycznia 2020 r. Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE

dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska – sekretarz

dr Jan Acedański

 

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Kontakt: Anna Sączewska-Piotrowska
e-mail: air2020_winter@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Katedra Metod Matematyczno-Statystycznych w Ekonomii
IV Colloquium Przyszłość śląskich miast 4 marca 2020 r. Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1 Audytorium Parnassos

Katowice Kierownik Naukowy: prof. dr hab. Andrzej Klasik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice Moderator colloquium: dr Krzysztof Wrana
Sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

 

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych


Kontakt: mgr Justyna Szymańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
e-mail: justyna.szymanska@ue.katowice.pl

KONFERENCJA ODWOŁANA !

Konferencja Naukowa Kolegium Ekonomii

„Innowacje na różnych poziomach gospodarki
7 maja 2020; Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE,

Komitet organizacyjny:
dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE,
dr Sylwia Talar,
dr inż. Kamila Bartuś

Kolegium Ekonomii

dr hab. I. Ostoj, prof. UE
e-mail: izabela.ostoj@ue.katowice.pl

Research Seminar Days. Exploring New Frontiers in Economics, Finance and Management
ON-LINE
14 maja 2020
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof. UE
dr hab. Joanna Błach, Prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

Kontakt: Monika Wieczorek-Kosmala
e-mail: m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl
ZMIANA TERMINU KONFERENCJI !

International Research Symposium in Service Management

KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 2021 R.

16-19 czerwca 2020 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
Mgr Marta Grybś-Kabocik – sekretarz

Dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE
Dr hab. Urszula Grzega, prof. UE
Dr hab. Agata Małysa-Kaleta, prof. UE
Dr hab. Jolanta Zrałek
Dr Izabela Sowa
Mgr Agnieszka Butor-Keler
Mgr Angelika Kantor
Mgr Agnieszka Tetla
Mgr Angelika Żuralska
Mgr Arkadiusz Ulążka
Mgr Jakub Wolny

Katedra Badań Konsumpcji, Kolegium Zarządzania

Kontakt: Mgr Marta Grybś-Kabocik
e-mail: irssm11@uekat.pl

Współorganizator konferencji:
Service Education, Research and Innovation (SERI) Initiative, USA

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie
ON-LINE
18 czerwca 2020 r,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
mgr Łucja Waligóra,
mgr Monika Kamińska, mgr Bartłomiej Lisicki,
mgr Dominika Szymocha,
mgr Hanna Ziętara,
mgr Krzysztof Wąsek,
mgr Antonina Litinska

Szkoła Doktorska i Samorząd Doktorantów

Kontakt: Łucja Waligóra
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl
tel. 32 257-7350
Analiza internacjonalnych relacji. Edycja letnia
ON-LINE
23 czerwca 2020 r., Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE

dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska – sekretarz

dr Jan Acedański

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Kontakt: Anna Sączewska-Piotrowska
e-mail: air2020_summer@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Katedra Metod Matematyczno-Statystycznych w Ekonomii Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Współczesne problemy ekonomiczne

16 września 2020 roku

Budynek CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
mgr Jolanta Pasionek

Komitet Organizacyjny:
mgr Jolanta Pasionek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Dr Wojciech Zembura, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

dr Mariusz Czupich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Maria Kola-Bezka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Ewa Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Bernadeta Baran, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ekonomii

Kontakt: mgr Jolanta Pasionek
e-mail: 9wpe@uekat.pl
tel.: +48 32257 7257

Współorganizatorzy konferencji:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI !

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce
KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 16-18.09.2021 R.

17-19.09. 2020 r., Ustroń

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Izabela Ostoj prof. UE,
dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka,
dr Magdalena Tusińska

Katedra Ekonomii

Kontakt: prof. dr hab. S. Swadźba
e-mail: stanislaw.swadzba@ue.katowice.plSmart Technology & Smart Research 21 października 2020 Aula CNTI
ul. Bogucicka 5 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Organizacyjny:
Małgorzata Pańkowska

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz,
Artur Strzelecki,
Joanna Palonka,
Mariia Rizun,
Wiesław Wolny,
Edyta Abramek,
Mariusz Żytniewski,
Paulina Rutecka,
Artur Machura,
Andrzej Sołtysik
Katedra Informatyki

Kontakt: Małgorzata Pańkowska
e-mail: pank@ue.katowice.pl

http://intweek.ue.katowice.pl
Biznes w  kulturze - kultura w biznesie

05.11.2020 r.
Aula CNTI
UE w Katowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
mgr Jerzy Stasica

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Kieżel
dr Aleksandra Nocoń
dr Joanna Wiechoczek
mgr Małgorzata Grząba
mgr Paulina Radzik
mgr Gabriel Czapla
mgr Justyna Cichoń – Szymczyk
mgr Jakub Kol
lic. Michał Nowak

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kontakt: Jerzy Stasica
kom. 517 944 450
tel./faks: 032 257 72 38
e-mail: biuro@silesianie.pl

adres:
ul. 1 Maja 50, 40 -287
Katowice bud. B pok.020

Systemy Wspomagania Organizacji - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT 20 listopada 2020, Nowa Aula Budynek N przy ul. Adamskiego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Małgorzata Pańkowska

Komitet Organizacyjny:
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz,
Artur Strzelecki

Katedra Informatyki

Kontakt: Małgorzata Pańkowska
pank@ue.katowice.pl

zbit@uekat.pl

http://zbit.ue.katowice.pl
Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2020 03-04.12.2020, Katowice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Monika Eisenbardt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz:
dr Anna Karmańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Organizacyjny:
dr Dariusz Grabara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Jolanta Wartini-Twardowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr Olga Grzybek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr Maciej Tuszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

prof. zw. dr hab. Ewa Ziemba

Kontakt: iwz2020@uekat.pl

www.ue.katowice.pl/iwz2020