Rozwój zawodowy

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, Centrum Badań i Rozwoju prowadzi szkolenia i kursy, których celem jest w szczególności uzupełnianie i pogłębianie wiedzy, zdobycie umiejętności praktycznych oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Kształcimy na najwyższym poziomie przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Kadra ekspertów

Szkolenia i kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz partnerów biznesowych - praktyków i ekspertów zorientowanych na potrzeby nowoczesnych firm i instytucji.

Elastyczna oferta

Celem dostosowania oferty szkoleniowej do wymagań zróżnicowanej grupy odbiorców szkolenia i kursy mogą być prowadzone stacjonarnie lub w formie kształcenia na odległość. Kształcenie odbywa się w trybie szkolenia otwartego, szkolenia zamkniętego lub kursu.

Certyfikat

Osoba uczestnicząca w szkoleniu / kursie otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia / kursu. Warunkiem ich uzyskania jest spełnienie wymogów określonych w programie szkolenia lub kursu.