Zakończenie studiów

Obrony prac licencjackich w semestrze letnim 2021/22 realizowane będą w trybie stacjonarnym

Praca dyplomowa składana jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Podczas egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie stacjonarnym studenci otrzymują trzy pytania dotyczące pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 74/20 z dnia 1.06.2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

 

Procedury wewnętrzne Filii dotyczące realizacji egzaminów dyplomowych w trybie stacjonarnym:

 

Przydatne druki dla studenta:

  1. Strona tytułowa pracy dyplomowej
  2. Oświadczenie o samodzielności pracy
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Karta obiegowa
  5. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym

 

Przydatne druki dla promotora i recenzenta:

  1. Oświadczenie PROMOTORA
  2. Ocena pracy dyplomowej /druk recenzji/ 

 

Zarządzenie Nr 68/22 zmieniające zarządzenie Nr 74/20 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym 

Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 1 czerwca 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach