Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończenie studiów

 

Procedury wewnętrzne Filii dotyczące realizacji egzaminów dyplomowych w trybie stacjonarnym:

 

Przydatne druki dla studenta:

  1. Strona tytułowa pracy dyplomowej
  2. Oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Karta obiegowa
  5. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym

 

Przydatne druki dla promotora i recenzenta:

  1. Oświadczenie promotora
  2. Ocena pracy dyplomowej /druk recenzji/ 

 

Zarządzenie Nr 68/22 zmieniające zarządzenie Nr 74/20 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym 

Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 1 czerwca 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 

Wymogi stawiane pracom dyplomowym i szablony prac (dotyczy studentów rozpoczynających seminaria dyplomowe od roku akademickiego 2022/2023):

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy