Przejdź do menu Przejdź do treści

Economics of Sustainability

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pełni w projekcie rolę lidera, a wśród instytucji partnerskich zaproszonych do udziału znajdują się uczelnie z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej Macedonii, Litwy i Chorwacji: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERZA V MARIBORU, INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU, VILNIAUS KOLEGIJA, RRiF Visoka skola za financijski menadzment. Projekt będzie realizowany przez 33 miesiące w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 223 700 EUR, z czego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przypada kwota 57 750 EUR. Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Efekty części projektowej zostaną upowszechnione za pośrednictwem platformy online. Projekt będzie realizowany w Filii w Rybniku przy udziale jej pracowników: dr Ewy Wójcik jako kierownika projektu oraz dra inż. Tomasza Zielińskiego.

Nasz Uniwersytet pełni w projekcie rolę lidera, a wśród instytucji partnerskich zaproszonych do udziału znajdują się uczelnie z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej  Macedonii, Litwy i Chorwacji: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERZA V MARIBORU, INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU, VILNIAUS KOLEGIJA, RRiF Visoka skola za financijski menadzment. 

Projekt będzie realizowany przez 33 miesiące w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 223 700 EUR, z czego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  przypada kwota 57 750 EUR.

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Efekty części projektowej zostaną upowszechnione za pośrednictwem platformy online.

Projekt jest realizowany w Filii w Rybniku przy udziale jej pracowników: dr Ewy Wójcik jako kierownika projektu oraz dra inż. Tomasza Zielińskiego.

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca