Przejdź do menu Przejdź do treści

Economics of Sustainability

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pełni w projekcie rolę lidera, a wśród instytucji partnerskich zaproszonych do udziału znajdują się uczelnie z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej Macedonii, Litwy i Chorwacji: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERZA V MARIBORU, INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU, VILNIAUS KOLEGIJA, RRiF Visoka skola za financijski menadzment. Projekt będzie realizowany przez 33 miesiące w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 223 700 EUR, z czego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przypada kwota 57 750 EUR. Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Efekty części projektowej zostaną upowszechnione za pośrednictwem platformy online. Projekt będzie realizowany w Filii w Rybniku przy udziale jej pracowników: dr Ewy Wójcik jako kierownika projektu oraz dra inż. Tomasza Zielińskiego.

Nasz Uniwersytet pełni w projekcie rolę lidera, a wśród instytucji partnerskich zaproszonych do udziału znajdują się uczelnie z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej  Macedonii, Litwy i Chorwacji: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERZA V MARIBORU, INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU, VILNIAUS KOLEGIJA, RRiF Visoka skola za financijski menadzment. 

Projekt będzie realizowany przez 33 miesiące w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 223 700 EUR, z czego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  przypada kwota 57 750 EUR.

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Efekty części projektowej zostaną upowszechnione za pośrednictwem platformy online.

Projekt jest realizowany w Filii w Rybniku przy udziale jej pracowników: dr Ewy Wójcik jako kierownika projektu oraz dra inż. Tomasza Zielińskiego.

Do góry

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3