Przejdź do menu Przejdź do treści

Polityka prywatności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: Administratorem.

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony internetowej.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i ulepszenia naszej oferty.

Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz.1, z późn. sprost.).

Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i rejestracji na organizowane wydarzenia

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e – maila). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane osobowe są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami lub rejestracji na organizowane przez Uniwersytet wydarzenia.

To, jakie dane osobowe są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane osobowe. Z przekazanych przez Państwa danych osobowych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na

Państwa zapytania. Państwa dane osobowe, o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, mogą zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie: „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

3. Pliki cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnej prezentacji naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookies).

Inne pliki cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnym wejściu na stronę internetową (tzw. trwałe pliki cookies).

Czas przechowywania jest podany w ustawieniach plików cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę internetową można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki internetowe zarządzają ustawieniami plików cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami internetowymi:

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez pliki cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane osobowe na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować pliki cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto, mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania plików cookies i odpowiednich ustawień na stronie internetowej Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, polegającej na optymalnej prezentacji naszej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej 4 anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych osobowych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych osobowych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki internetowej znajdującą się pod linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych osobowych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt – out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

4. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, a także realizacji pozostałych Państwa praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem e – mail: iod@ue.katowice.pl 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3