Studia stacjonarne i niestacjonarne

Z dniem 01.10.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na Uniwersytecie Ekonomicznym przestały istnieć wydziały, w tym także rybnicki Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. W jego miejsce powołano Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która jest częścią Szkoły Studiów I i II Stopnia. Naszych studentów obowiązują więc takie same zasady studiowania i ten sam regulamin studiów, co studentów katowickich.

Na czele Szkoły I i II Stopnia stoi Dziekan - dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, zaś bezpośrednią pieczę nad studentami rybnickimi sprawuje Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - dr inż. Tomasz Zieliński.

Struktura i funkcjonowanie Dziekanatu oraz Dziekanatu do spraw socjalnych w Rybniku nie uległy zmianie.