Kompetencje Prodziekanów w zakresie obsługi studentów znajdują się tutaj

Podania/druki dotyczące studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego, w tym absolwentów znajdują się w zakładce Zakończenie studiów