Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim! 

Sprawdź listę dostępnych kierunków, zarejestruj się i złóż dokumenty do 15 lutego i rozpocznij zajęcia już w marcu.

Rejestracja na studia

Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków szkół wyższych.

Studia na UE Katowice pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych. Wysoki poziom kształcenia zapewnia starannie dobrana, posiadająca bogate doświadczenia kadra ponad 250 wykładowców i trenerów, na którą składają się pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjaliści-praktycy w wielu różnych dziedzinach życia gospodarczego, eksperci krajowi i zagraniczni.

Mając na uwadze potrzeby naszych słuchaczy oferujemy korzystne formy opłat:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Pracownicy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do tej Bazy.

Więcej informacji u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania.

Ulotka

PDF | 4.1 MB