Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim 2018/2019 została zakończona. Zachęcamy do udziału w kolejnym naborze, który ruszy w czerwcu 2019 r. 

Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków szkół wyższych.

Studia na UE Katowice pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom.

Mamy ponad 25-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych.  Wysoki poziom kształcenia zapewnia starannie dobrana, posiadająca bogate doświadczenia kadra ponad 250 wykładowców i trenerów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz partnerskich uczelni wyższych. Do współpracy zapraszamy również polskich i zagranicznych praktyków, specjalistów oraz ekspertów w wielu dziedzinach życia gospodarczego.

Mając na uwadze potrzeby naszych słuchaczy oferujemy korzystne formy opłat:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Pracownicy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do tej Bazy.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania.

Ulotka

PDF | 4.1 MB