Profesorzy honorowi   

Profesorzy honorowi związani z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem dysponują pokojem 216N (segment A).

prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita

prof. dr hab. Krystyna Lisiecka

prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

prof. dr hab. Jan Pyka

dr hab. Alojzy Czech, prof. UE

 prof. dr hab. Krystyna Jędralska  

 

Lista profesorów honorowych Uniwersytetu

 

Ostatnie decyzje o nadaniu tytułu profesora honorowego:

prof. dr hab. Krystyna Jędralska

prof. Jan Pyka

prof. Alojzy Czech