Informacja w sprawie świadczeń dla studentów


kalkulator leżący na formularzu zgłoszeniowym

Informujemy, że 26 sierpnia 2021 roku została wydana nowelizacja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który został uzgodniony z Parlamentem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ue.katowice.pl/studenci/stypendia-i-pomoc-dla-studentow/stypendia-i-pomoc-materialna/swiadczenia-dla-studentow-informacje-ogolne-wnioski.html