Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń do 10 kwietnia 2020 r.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Zarządzenia Rektora nr 33/20 zmieniającego Zarządzenie Rektora nr 27/20 oraz Zarządzenie Rektora nr 29/20, do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet oraz zakazuje się odbywania na terenie Uniwersytetu zgromadzeń liczących powyżej 10 osób. 

Link