Przejdź do menu Przejdź do treści

O Szkole Doktorskiej

Dlaczego UE Katowice?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w gronie najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Jako jedna z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych blisko 10 000 studentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w odpowiedzialny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz informatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utożsamiamy się z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, oferując uczenie przez całe życie oraz wspierając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menedżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Czym jest Szkoła Doktorska?

Celem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest kształcenie doktorantów w dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu o jakości. Kształcenie kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, co pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w wybranej dyscyplinie naukowej. Uczelnia wspiera doktorantów w rozwijaniu i realizacji zainteresowań naukowych, czemu służy zdobywanie aktualnej wiedzy w zakresie wybranej dyscypliny naukowej oraz przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.

Uczelnia organizuje wiele wydarzeń popularyzujących naukę, takich jak wykłady rektorskie, seminaria lub szkolenia, które stanowią doskonałe uzupełnienie wybranej ścieżki kształcenia.

Doktoranci otrzymują stypendium oraz mogą ubiegać się o granty naukowe, a także brać udział w programie wymiany międzynarodowej: Erasmus +.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora jest bez wątpienia atutem na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach trwa 4 lata i obejmuje 8 semestrów. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w kampusie Uczelni na którym znajdują się nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownię, strefy wypoczynku, parkingi oraz dostęp do Wi-Fi. Kształcenie odbywa się w ramach dwóch programów w języku polskim i dwóch w języku angielskim.

Uczelnia organizuje wiele inicjatyw naukowych, kursów oraz warsztatów, a także szkoleń zawodowych, które mogą stanowić idealne uzupełnienie kształcenia w Szkole Doktorskiej. Na wykłady rektorskie zapraszani są eksperci z całego świata, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem ze słuchaczami.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej mogą również wziąć udział w międzynarodowym programie Erasmus + wyjeżdżając do uczelni partnerskich w Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE, na podstawie indywidualnych ustaleń z Biurem Współpracy Międzynarodowej.  

Poznaj ofertę studiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i zbuduj z nami swoją karierę!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3