Wnioski do „Studiów Ekonomicznych” 2018

Wnioski o publikację artykułów w „Studiach Ekonomicznych. Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” należy składać na odrębnym formularzu (wzór poniżej) do dnia 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem Wydawnictwa UE. Zostaną one przekazane do rozpatrzenia Komitetowi Redakcyjnemu czasopisma.

Jednocześnie informujemy, że nabór artykułów do pozostałych czasopism uczelnianych (Zeszytów dziedzinowych – Podserii SE, JEM, MCDM) odbywa się w trybie ciągłym. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów spełniających wymogi czasopism, w tym także najlepszych artykułów konferencyjnych. Plany w tym zakresie prosimy uzgadniać bezpośrednio z redakcjami czasopism. Adresy znajdują się na poniższych stronach internetowych:

Adresy Redakcji Podserii

Journal of Economics and Management

Multiple Criteria Decision Making