Wnioski do „Studiów Ekonomicznych” 2019


Wnioski o publikację artykułów w „Studiach Ekonomicznych. Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” należy składać na odrębnym formularzu (wzór poniżej) do 7 grudnia 2018 r. za pośrednictwem Wydawnictwa UE. Zostaną one przekazane do rozpatrzenia przez Komitet Redakcyjny czasopisma.

Jednocześnie informujemy, że nabór artykułów do pozostałych czasopism uczelnianych (Zeszytów dziedzinowych – Podserii SE, JEM, MCDM) odbywa się w trybie ciągłym. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów spełniających wymogi czasopism, w tym także najlepszych artykułów konferencyjnych. Plany w tym zakresie prosimy uzgadniać bezpośrednio z redakcjami czasopism. Adresy znajdują się na poniższych stronach internetowych:

Adresy Redakcji Podserii

Journal of Economics and Managements


Multiple Criteria Decision Making