Rynek doznań. Moduły doświadczeń podczas tworzenia i percepcji ilustracji (monografia)

W monografii scharakteryzowano etap rozwoju rynku – rynek doznań – nie tylko od strony konsumentów, ale przede wszystkim osób wykonujących twórczą pracę. Zaprezentowano szczegółowe wyniki badań opartych na analizie zastanych źródeł w postawi kilkudziesięciu wspomnień/wywiadów z ilustratorami z różnych generacji. Zidentyfikowano ich symptomy doświadczania pracy, przypisując je do modułów sensorycznego, emocjonalnego, intelektualnego, behawioralnego albo relacyjnego. Dokonano interpretacji uzyskanych wyników w przekroju międzygeneracyjnym i na podstawie wskaźnika odchylenia od równego podziału. Ponadto pod kątem obecności i udziału tzw. osiowych wymiarów pracy oceniono internetowe oferty pracy dla ilustratorów.

Autor Anna Lipka, Małgorzata Król
ISBN 978-83-7875-763-4
Liczba stron 152
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 18 zł