Ryzyko w umowach i rozliczeniach w miejskim transporcie zbiorowym (monografia)

W ramach niniejszej monografii Autorzy podjęli się identyfikacji i przedstawienia ryzyka występującego podczas organizacji miejskiego transportu zbiorowego oraz wskazania zasad postępowania, w szczególności w zakresie przyjętych rozwiązań podczas kształtowania postanowień umownych, rozliczeń związanych z realizacją umów oraz alokacji i podziału ryzyka pomiędzy strony umowy. Przedstawiono m.in. ryzyko w kontekście kształtowania relacji rynkowych w sektorze publicznego transportu zbiorowego, rodzaje ryzyka podczas organizacji i świadczenia usług przewozowych, kwestie dotyczące kosztów świadczenia tych usług, rozliczeń środków w rozwiązaniach z zakresu integracji taryfowej, ryzyko dotyczące wdrażania zintegrowanej usługi mobilności. Praca wykazuje wymiary teoretyczny i praktyczny, przedstawia wyniki badań z ukierunkowaniem na ich praktyczne wykorzystanie w gospodarowaniu przez organizatorów znacznymi środkami publicznymi.

Autor Grzegorz Dydkowski, Grzegorz Krawczyk, Anna Urbanek
ISBN 978-83-7875-791-7
Liczba stron 176
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Cena 22 zł

Dostępna wersja elektroniczna