Rekrutacja do programów EUD i ELiT

Trwa właśnie rekrutacja do dwóch programów UE Katowice - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy oraz Ekonomia dla Liceum i Technikum. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie edukacji ekonomicznej dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. 

Program działa w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 6 spotkań. Każde z nich trwa 90 minut i obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusję. Zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment (nauki przez zabawę).

Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu,  finansów, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. 

Równocześnie do spotkań dzieci prowadzone są zajęcia dla Rodziców.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) jest ogólnopolskim programem edukacji ekonomicznej, prowadzonym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z kilkoma prestiżowymi Uczelniami, między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. 

Zapisy trwają od 6 lutego 2023 do 28 lutego 2023. Rejestracja na program odbywa się przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie.

Informacje oraz zdjęcia z poprzedniej edycji można zobaczyć na stronie.

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT)

Tegoroczna edycja ELiT będzie prowadzona pod hasłem: "Greening Ideas - Klimatyczna kampania"

Uczestnicy tegorocznej edycji ELiT będą tworzyć kampanię informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych, pod okiem ekspertów z UE Katowice i praktyków. Wezmą udział w 7 unikatowych warsztatach wspierających umiejętność efektywnej pracy w zespole, a także kształtujących kompetencje niezbędne dla przygotowania przyciągającej uwagę kampanii w mediach społecznościowych. Jako temat przewodni kampanii wybrano kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, dla zwiększenia świadomości proekologicznej młodych osób.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zapisy trwają od 6 lutego 2023 do 20 lutego 2023. Rejestracja na program odbywa się przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie.

Projekt "ECOnomics4Climate Greening Ideas - Klimatyczna kampania", został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022-2024. Kwota dotacji wynosi 13.063,00 zł. 

Informacje oraz zdjęcia z poprzedniej edycji można zobaczyć na stronie.