Rekrutacja kandydatów zagranicznych na rok akademicki 2021/2022 [aplikuj online]

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów zagranicznych oraz Polaków posiadających zagraniczne wykształcenie została uruchomiona w systemie Dream Apply! Aplikuj online i zostań studentem UE Katowice!

Od 1 marca 2021 r. kandydaci zagraniczni oraz Polacy posiadający zagraniczne wykształcenie* mogą aplikować online w naszym systemie Dream Apply. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 potrwa:

 • do 30 czerwca 2021 r. dla kandydatów spoza Europy

 • do 31 lipca 2021 r. dla kandydatów z Europy

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.ue.katowice.pl/kandydaci.

Wszystkie etapy rekrutacji oraz wymagania związane z dokumentami znajdują się na stronie poświęconej rekrutacji kandydatów zagranicznych.

Studia licencjackie (pierwszego stopnia)

Podczas aplikacji na studia licencjackie weźmiemy pod uwagę dwie oceny z egzaminów końcowych lub świadectwa:

 1. Język obcy (poziom podstawowy/rozszerzony)
 2. Wybrany przedmiot (poziom podstawowy/rozszerzony):
  - matematyka,
  - geografia,
  - historia,
  - informatyka,
  - fizyka,
  - wiedza o społeczeństwie.

Zapoznaj się również z informacjami na temat sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą.

Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Wstęp na studia magisterskie umożliwia posiadanie odpowiedniego dyplomu uprawniającego do kontynuacji studiów na II stopniu (sprawdź jakie uprawnienia daje Twój dyplom: kwalifikator.nawa.gov.pl). Pod uwagę brana jest ocena końcowa ze studiów, bądź w przypadku jej braku, średnia ocen z całego toku studiów

Wymagania językowe

Ważnym elementem podczas rekrutacji jest weryfikacja znajomość j. polskiego lub j. angielskiego (w zależności od wybranych studiów). W przypadku j. polskiego, pomimo posiadania Karty Polaka lub certyfikatów ze szkół językowych, będziemy chcieli przeprowadzić indywidualnie z każdym kandydatem rozmowę przez Skype, która potwierdzi umiejętność posługiwania się j. polskim na poziomie min. B2. W przypadku aplikowania na studia prowadzone w j. angielskim zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: www.ue.katowice.pl/english-language-requirements. W uzasadnionych przypadkach, istnieje również możliwość zweryfikowania j. angielskiego podczas rozmowy online przez Skype.

Kontakt

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną związaną z SARS-CoV-2 oraz wprowadzamy niezbędne środki ostrożności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu online z zespołem ds. rekrutacji: admissions@ue.katowice.pl, tel.: +48 32-257-7058

 

 

*Polskich kandydatów obowiązuje harmonogram rekrutacji znajdujący się na stronie: www.ue.katowice.pl/terminarz-rekrutacji. Natomiast weryfikacja ich zagranicznych dokumentów możliwa jest jedynie poprzez system Dream Apply.