Rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Doktorskiej

Do 8 października 2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse.


obrazek przedstawia osobę pracująca przed laptopem.
Źródło: pexels.com

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora.

Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Limity miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021:

  • w dyscyplinie ekonomia i finanse - 12 miejsc
  • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości - 8 miejsc

Limity miejsc w rekrutacji uzupełniającej:

w dyscyplinie ekonomia i finanse - 4 miejsca

Kandydaci logują się w systemie IRK:

  • od 25 września do 8 października 2020 roku

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 2/17 (parter) w budynku CNTI przy ulicy Bogucickiej 5 w godzinach pracy biura. 

Wszyscy kandydaci poza rejestracją w systemie muszą dostarczyć dokumenty do 8 października.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wkrótce.

Szczegółowe informacje na stronie.