International Business

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

International Business

Absolwenci I stopnia kierunku International Business posiadają podstawą wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia biznesu na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku International Business absolwenci będą dysponowali pogłębioną wiedzą dotyczącą funkcjonowania korporacji transnarodowych na rynku globalnym oraz rozwiniętymi kompetencjami menedżerskimi i międzykulturowymi.

Opłaty za studia na kierunku International Business w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:

  • studia pierwszego stopnia stacjonarne - 2250zł za semestr

  • studia drugiego stopnia stacjonarne - 2500zł za semestr

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim