Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

 

Opłaty związane z podejmowaniem studiów

RodzajWysokość opłaty

opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 zł

opłata wpisowa

0 zł

opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

17 zł

Opłaty za studia stacjonarne w j. angielskim

Nazwa

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business

1360 zł

Finance and Accounting for International Business

1200 zł

Quantitative Asset and Risk Management

Bez opłat

International Business (studia pierwszego stopnia)

2250 zł

International Business (studia drugiego stopnia)

2500 zł