Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłaty związane z podejmowaniem studiów

RodzajWysokość opłaty

Opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 PLN

Opłata wpisowa

0 PLN

Opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

22 PLN

Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim od roku akademickiego 2022/2023

Nazwa

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business (studia pierwszego stopnia)

1950 PLN

Finance and Accounting for Business (studia drugiego stopnia)

1950 PLN

E-commerce (studia drugiego stopnia) 

2400 PLN

European Master of Customer Relationship Marketing (MERCURI)
(studia drugiego stopnia)

1000 EUR

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)
(studia drugiego stopnia)

1000 EUR

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) (studia drugiego stopnia)

1500 PLN

International Business (studia pierwszego stopnia)

2400 PLN

International Business (studia drugiego stopnia)

2700 PLN

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.