Opłaty w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

 

Opłaty związane z podejmowaniem studiów

RodzajWysokość opłaty

opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 zł

opłata wpisowa

0 zł

opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

17 zł

Opłaty za studia stacjonarne w j. angielskim

Nazwa kierunku

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business

1350 zł*

Finance and Accounting for International Business

1200 zł*

Quantitative Asset and Risk Management

Bez opłat

International Business (studia pierwszego stopnia)

2250 zł*

International Business (studia drugiego stopnia)

2500 zł*

*opłaty mogą ulec zmianie w maju 2018