Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za studia stacjonarne

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłaty związane z podejmowaniem studiówWysokość opłaty
Opłata rekrutacyjna termin płatności podany jest na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK85 PLN
Opłata wpisowa0 PLN
Opłata za wydanie legitymacji termin płatności zostanie podany po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni22 PLN

Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim od roku akademickiego 2024/2025

 Studia I stopnia - opłata za semestr naukiStudia II stopnia - opłata za semestr nauki
Finance and Accounting for Business 2900 PLN3400 PLN
International Business 2700 PLN3300 PLN
E-commerce -----------2900 PLN
European Master of Customer Relationship Marketing (MERCURI)-----------1000 EUR
International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)-----------1000 EUR
Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) -----------2000 PLN

Uwaga!

Z myślą o naszych kandydatach będących absolwentami studiów pierwszego stopnia UE Katowice  przygotowaliśmy upust 20% czesnego za pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. W kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta w każdym kolejnym semestrze średniej ocen nie niższej niż 4,5. Upust jest rozliczany z ostatnią ratą za kształcenie w języku obcym. Upust nie dotyczy opłat czesnego na specjalnościach MERCURI i MAGELLAN.

Kandydat cudzoziemiec dokonuje opłaty za studia stanowiącej równowartość opłaty za pierwszy rok studiów w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. 

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.

Zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3