Opłaty za studia stacjonarne

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłaty związane z podejmowaniem studiówWysokość opłaty

Opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 PLN

Opłata wpisowa

0 PLN

Opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

22 PLN

Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim od roku akademickiego 2023/2024

Studia pierwszego stopnia

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business 

2400 PLN

International Business 

2700 PLN

Studia drugiego stopnia

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business 

3000 PLN

E-commerce 

2900 PLN

European Master of Customer Relationship Marketing (MERCURI)

1000 EUR

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)

1000 EUR

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) 

1900 PLN

International Business 

3150 PLN

Uwaga!

Z myślą o naszych kandydatach będących absolwentami studiów pierwszego stopnia UE Katowice  przygotowaliśmy upust 20% czesnego za pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. W kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta w każdym kolejnym semestrze średniej ocen nie niższej niż 4,5. Upust jest rozliczany z ostatnią ratą za kształcenie w języku obcym. Upust nie dotyczy opłat czesnego na specjalnościach MERCURI i MAGELLAN. 

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności:

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.