Projekt POWER
Kierunek realizowany w ramach projektu POWER 2014-2020 “Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

E-commerce

Studia w języku angielskim

1. OPIS STUDIÓW

E-commerce to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, gdyż stanowi potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studenci nabędą także wiedzę dotyczącą warunków, sposobów i zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Studia mają na celu nabycie przez studentów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw w środowisku wielokulturowym,
 • Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych oraz skutecznego i efektywnego ich wdrażania,
 • Tworzenia rozwiązań informatycznych dla działalności e-commerce,
 • Finansowania projektów e-commerce,
 • Analizowania danych na potrzeby e-commerce,
 • Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży,
 • Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google Ads (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords),
 • Pomiaru skuteczności działań e-commerce z wykorzystaniem Google Analytics,
 • Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych,
 • Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej.

Kierunek E-commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym w języku angielskim. Wyróżnia go ponadto praktyczne podejście do przekazywanych treści, które pozwala kandydatom na zaznajomienie się już na tym etapie edukacji z wymaganiami stawianymi absolwentom na rynku pracy. Studenci kończąc kierunek dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy oraz umiejętności.

Kierunek E-commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to innowacyjny kierunek łączący tradycyjne podejście do dziedziny z nowoczesnymi metodami przekazywania wiedzy. Cały program studiów jest zaprojektowanych tak, aby student uzyskał kompletną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na sprawne przejście z etapu nauk bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery. 

2. KORZYŚCI

Kierunek E-Commerce stwarza absolwentowi duże możliwości aktywności zawodowej w działach E-commerce dużych przedsiębiorstw, w firmach prowadzących handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce, także realizujących działalność na rynkach zagranicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi kierunku na prowadzenie własnej firmy o profilu e-commerce lub też wykorzystującej rozwiązania e-commerce.

Absolwent kierunku E-Commerce ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • funkcjonowania systemu e-commerce,
 • zarządzania projektami e-commerce, a także zasad i źródeł ich finansowania i rozliczania,
 • technik i organizacji e-commerce (znajomość realizacji sprzedaży on-line i dokonywania płatności transgranicznych),
 • logistycznych aspektów zakupu i sprzedaży produktów w zróżnicowanych kanałach sprzedaży,
 • kwestii prawnych, w tym również ochrony danych w e-commerce,
 • przedsiębiorczości i innowacyjności w handlu elektronicznym,
 • analizy danych na potrzeby e-commerce analizy w Google Analytics, Qlik, SPSS, systemach Business Intelligence, zagadnienia Data Science),
 • wykorzystywania technologii internetowych w e-commerce,
 • wielokanałowej komunikacji i dystrybucji w e-commerce (omnichannel),
 • wykorzystania mediów społecznościowych w promocji, reklamie i tworzeniu wizerunku firmy i planowania kampanii marketingowych w Google Ads,
 • tworzenia sklepów internetowych,
 • praw konsumentów i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

 • specjalista ds. e-commerce,
 • koordynator projektów e-commerce,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • administrator platform obsługi handlu elektronicznego,
 • analityk e-commerce,
 • ekspert i konsultant w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
 • e-przedsiębiorca.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w zróżnicowanych ze względu na profil przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • e-biznes,
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje interaktywne,
 • agencje public relations i reklamowe,
 • działy e-commerce dużych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa prowadzące handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce
 • własna firmy o profilu e-commerce lub też wykorzystująca rozwiązania e-commerce.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów oraz zajęć e-learningowych w całości w języku angielskim.

Wykwalifikowana kadra to w większości praktycy doskonale znający problematykę e-commerce i aktualne trendy w tej dziedzinie.

W pracy ze studentami, koncentrują się na przekazywaniu praktycznych zastosowań, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

Zajęcia są prowadzone również przez zagranicznych wykładowców, którzy będą się dzielić ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie e-commerce.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Kierunek E-Commerce daje studentowi wiedzę oraz cały wachlarz umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań rynku i przetwarzania informacji na potrzeby e-commerce, opracowywania i wdrażania rozwiązań związanych z marketingiem on-line oraz przygotowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem sklepem internetowym i opracowaniem strategii wejścia e-sklepu na rynki krajowe i zagraniczne.
 • Umiejętności absolwenta związane będą również wykorzystywaniem najnowszych aplikacji na potrzeby e-commerce.
 • Absolwent będzie posiadał umiejętności nieodzowne do zarządzania relacjami z klientami.
 • Umiejętności absolwenta będą pozwalały na prowadzenie e-commerce w środowisku międzynarodowym oraz wielokulturowym.
 • Absolwenta wyróżniać będzie posiadanie kompetencji do podejmowania projektów w międzynarodowym środowisku e-commerce przy wykorzystaniu najnowszych metod, technik i narzędzi.
 • Prowadzenie zajęć w języku angielskim i wykorzystanie doświadczeń zagranicznych wykładowców pozwoli na wyposażenie absolwenta w kompleksową wiedzę, umiejętności kompetencje zgodne ze standardami biznesu międzynarodowego potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami.
 • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów "E-commerce".
 • Kierunek jest skierowany do absolwentów wszystkich specjalności, a w szczególności pozwala rozwijać zainteresowania związane z informatyką, analityką gospodarczą, matematyką itp.

Pamiętaj!

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne.
Zapoznaj się z tabelą opłat: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/oplaty