E-commerce - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
paraludzi promująca kierunek E-commerce

E-commerce to unikatowy kierunek studiów, odpowiadający na potrzeby rynku w zakresie handlu elektronicznego. Dzięki studiom E-commerce zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Poznasz warunki, sposoby i zasady prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Rozwój nowoczesnych technologii i globalizacja spowodowały, że podstawą prowadzenia niemal każdego biznesu jest sprzedaż internetowa. Na studiach E-commerce dowiesz się jak założyć i prowadzić biznes internetowy. Podstawą w e-biznesie jest również specjalistyczny język biznesowy. Dzięki zajęciom w języku angielskim i wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych wykładowców zdobędziesz kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne ze standardami biznesu międzynarodowego.

Jeśli marzysz o uruchomieniu własnego e-biznesu wybierz E-commerce na UE Katowice - jedyny tego typu kierunek studiów magisterskich prowadzony w woj. Śląskim. 

Program studiów 

Program studiów jest zaprojektowany tak, aby student uzyskał kompletną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na sprawne przejście z etapu nauki bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów oraz zajęć e-learningowych w całości w języku angielskim.

Zajęcia w ramach E-Commerce zapewniają wiedzę oraz cały wachlarz umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań rynku i przetwarzania informacji na potrzeby e-commerce, opracowywania i wdrażania rozwiązań związanych z marketingiem on-line oraz przygotowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem sklepem internetowym i opracowaniem strategii wejścia e-sklepu na rynki krajowe i zagraniczne.

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak m.in. Digital Advertising With Google Ads And Web Analytics, IT Management And Business Alignment, International Business.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości praktycy doskonale znający problematykę e-commerce i aktualne trendy w tej dziedzinie. W pracy ze studentami koncentrują się na przekazywaniu praktycznych zastosowań, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie studiów.

Zajęcia są prowadzone również przez zagranicznych wykładowców, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie międzynarodowego handlu elektronicznego.

Współpraca

Międzynarodową kadrę programu tworzą profesorowie z Grecji, Szwecji, Czech i Polski. Są to wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, a także profesjonaliści branży e-commerce. Możesz być pewien, że najlepszą wiedzę zdobędziesz właśnie na naszej Uczelni.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci E-commerce mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych i wyjechać do krajów Unii Europejskiej, ale również USA, Korei Południowej i wielu innych. 

Kompetencje po studiach 

Studia pozwalają nabyć wiedzę oraz kompetencji w zakresie:

 • Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw w środowisku wielokulturowym;
 • Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych oraz skutecznego i efektywnego ich wdrażania;
 • Tworzenia rozwiązań informatycznych dla działalności e-commerce;
 • Finansowania projektów e-commerce;
 • Analizowania danych na potrzeby e-commerce;
 • Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży;
 • Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google Ads (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords);
 • Pomiaru skuteczności działań e-commerce z wykorzystaniem Google Analytics;
 • Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych;
 • Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej.

Możliwości pracy po studiach 

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • specjalista ds. e-commerce,
 • koordynator projektów e-commerce,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • administrator platform obsługi handlu elektronicznego,
 • analityk e-commerce,
 • ekspert i konsultant w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
 • e-przedsiębiorca.

Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w zróżnicowanych ze względu na profil przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Przykładowe branże w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • e-biznes,
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje interaktywne,
 • agencje public relations i reklamowe,
 • działy e-commerce dużych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa prowadzące handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce,
 • własna firma o profilu e-commerce lub też wykorzystująca rozwiązania e-commerce.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Po jakich kierunkach można studiować

Na kierunek E-commerce zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą rozwijać zainteresowania związane z informatyką, analityką gospodarczą, matematyką, itp. Nie studiowałeś wcześniej kierunków ekonomicznych? Nic straconego! Dla kandydatów oferujemy kurs wyrównawczy, dzięki któremu świetnie wdrożysz się w zagadnienia IT i ze świata biznesu!

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na kierunek E-commerce jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Szczegółowy przebieg rekrutacji oraz niezbędnych dokumentów poniżej. 

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Opłata za semestr 

2400 PLN

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice