Przejdź do menu Przejdź do treści

Finance and Accounting for Business - studia licencjackie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business wprowadzą Cię w świat współczesnych finansów i rachunkowości, określanej mianem "języka biznesu". Pozwolą zdobyć aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu: finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania ryzykiem oraz opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Przewagą kierunku jest możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Finance and Accounting for Business (FAB) to idealne połączenie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości! Studia w języku angielskim otworzą Ci drogę do międzynarodowych kontaktów i relacji, a praktyczne podejście do kierunku pozwoli zdobyć pracę już trakcie studiów w katowickich oddziałach firm takich, jak np. PwC, Capgemini, Accenture, KPMG, Deloitte EY, itp.  

Program studiów 

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody dydaktyczne oprócz tradycyjnych także np. prezentacje multimedialne, projekty edukacyjne, praca z arkuszem kalkulacyjnym, a także specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (MS Access z podstawami języka SQL, Visual Basic for Applications). Studenci regularnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich np. University of Bari, University of Essex, University of Verona, University of Split.

Wykładowcy

Wykładowcy posiadają szerokie kompetencje naukowe, dydaktyczne i językowe, a także doświadczenie praktyczne. Współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym, m.in. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, University of South Wales, University of Bari, University of Verona, United Arab Emirates, North Carolina State University, Universita Catolica del Sacro Cuore, Alfred Nobel University Dnipropetrovsk, i wiele innych.

Współpraca

Studia na kierunku FAB dadzą Ci możliwość uczestniczenia w projektach organizowanych wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi: 

 • Project Week in Finance & Logistisc (we współpracy z Odisee University Brussels), 
 • Intensive Programme Future of Banking and Finance (InHolland University of Applied Sciences, CEU Universidad San Pablo, Universidad Zaragoza, Heilbronn University of Applied Sciences, HoGent University of Applied Sciences and Art, University of Finance and Administration in Prague).

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

W czasie studiów będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Studenci FAB najczęściej wyjeżdżają do do Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. 

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • finansowania korporacyjnego i zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zarządzania ryzykiem,
 • planowania podatkowego w przedsiębiorstwie,
 • gromadzenia informacji finansowych w systemie rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i ich wykorzystania do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej,
 • wykorzystania narzędzi informatycznych w podejmowaniu decyzji finansowych oraz gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych księgowych,
 • strategii konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent FAB znajdziesz satysfakcjonującą pracę w obszarach finansów i rachunkowości największych międzynarodowych przedsiębiorstw. Absolwenci Finance and Accounting for Business pracują m.in. dla PwC, Capgemini, Accenture, czy ING, a pracę mogą zacząć już w trakcie studiów w katowickich oddziałach firm.

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci podjąć pracę w działach: finansowych, controllingu, księgowości i analiz ekonomicznych przedsiębiorstw niefinansowych, a także w instytucjach finansowych np. bankach, zakładach ubezpieczeń oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Możesz pracować zarówno w wielkich korporacjach jak i mniejszych firmach,  które również potrzebują specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 • kontynuować naukę na II stopniu Finance and Accounting for Business,
 • wybrać program Quantitative Asset and Risk Management i wyspecjalizować się w zastosowaniu metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach,
 • wyspecjalizować się w wybranym przez Ciebie obszarze finansów lub rachunkowości (np. wykorzystanie narzędzi informatycznych w finansach, bankowość, controlling, finanse i technologie cyfrowe, rachunkowość i podatki lub rewizja finansowa) podejmując studia na interesującej Cię specjalności oferowanej na kierunku Finanse i rachunkowość.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Opłata za semestr 

2400 zł. - studia stacjonarne
4700 zł. - studia niestacjonarne

Progi punktowe

105 punktów - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosił próg punktowy na kierunek Finance and Accounting for Business. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50 - studia stacjonarne
25 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7058

Barbara Fuks

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7016
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3