Finance and Accounting for Business - studia licencjackie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
grupa ludzi promująca kierunek Finance and Accounting for Business

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business wprowadzą Cię w świat współczesnych finansów i rachunkowości, określanej mianem "języka biznesu". Pozwolą zdobyć aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu: finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania ryzykiem oraz opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Przewagą kierunku jest możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Finance and Accounting for Business (FAB) to idealne połączenie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości! Studia w języku angielskim otworzą Ci drogę do międzynarodowych kontaktów i relacji, a praktyczne podejście do kierunku pozwoli zdobyć pracę już trakcie studiów w katowickich oddziałach firm takich, jak np. PwC, Capgemini, Accenture, KPMG, Deloitte EY, itp.  

Program studiów 

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody dydaktyczne oprócz tradycyjnych także np. prezentacje multimedialne, projekty edukacyjne, praca z arkuszem kalkulacyjnym, a także specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (MS Access z podstawami języka SQL, Visual Basic for Applications). Studenci regularnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich np. University of Bari, University of Essex, University of Verona, University of Split.

Wykładowcy

Wykładowcy posiadają szerokie kompetencje naukowe, dydaktyczne i językowe, a także doświadczenie praktyczne. Współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym, m.in. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, University of South Wales, University of Bari, University of Verona, United Arab Emirates, North Carolina State University, Universita Catolica del Sacro Cuore, Alfred Nobel University Dnipropetrovsk, i wiele innych.

 • Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia Anna Kuzior
 • Zdjęcie Kuratora kierunku Moniki Klimontowicz wraz z cytatem

Współpraca

Studia na kierunku FAB dadzą Ci możliwość uczestniczenia w projektach organizowanych wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi: 

 • Project Week in Finance & Logistisc (we współpracy z Odisee University Brussels), 
 • Intensive Programme Future of Banking and Finance (InHolland University of Applied Sciences, CEU Universidad San Pablo, Universidad Zaragoza, Heilbronn University of Applied Sciences, HoGent University of Applied Sciences and Art, University of Finance and Administration in Prague).

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

W czasie studiów będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Studenci FAB najczęściej wyjeżdżają do do Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. 

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • finansowania korporacyjnego i zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zarządzania ryzykiem,
 • planowania podatkowego w przedsiębiorstwie,
 • gromadzenia informacji finansowych w systemie rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i ich wykorzystania do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej,
 • wykorzystania narzędzi informatycznych w podejmowaniu decyzji finansowych oraz gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych księgowych,
 • strategii konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent FAB znajdziesz satysfakcjonującą pracę w obszarach finansów i rachunkowości największych międzynarodowych przedsiębiorstw. Absolwenci Finance and Accounting for Business pracują m.in. dla PwC, Capgemini, Accenture, czy ING, a pracę mogą zacząć już w trakcie studiów w katowickich oddziałach firm.

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci podjąć pracę w działach: finansowych, controllingu, księgowości i analiz ekonomicznych przedsiębiorstw niefinansowych, a także w instytucjach finansowych np. bankach, zakładach ubezpieczeń oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Możesz pracować zarówno w wielkich korporacjach jak i mniejszych firmach,  które również potrzebują specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 • kontynuować naukę na II stopniu Finance and Accounting for Business,
 • wybrać program Quantitative Asset and Risk Management i wyspecjalizować się w zastosowaniu metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach,
 • wyspecjalizować się w wybranym przez Ciebie obszarze finansów lub rachunkowości (np. wykorzystanie narzędzi informatycznych w finansach, bankowość, controlling, finanse i technologie cyfrowe, rachunkowość i podatki lub rewizja finansowa) podejmując studia na interesującej Cię specjalności oferowanej na kierunku Finanse i rachunkowość.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Opłata za semestr 

2400 zł. - studia stacjonarne
4700 zł. - studia niestacjonarne

Progi punktowe

105 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Finance and Accounting for Business. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50 - studia stacjonarne
25 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice