Finance and Accounting for Business - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
grupa osób promująca Finance and Accounting for International Business

Finance and Accounting for Business to studia prowadzone w całości w j. angielskim, które pozwolą Ci rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o biznes międzynarodowy. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach i współpracy z zagranicznymi uczelniami (m.in. z Wielkiej Brytanii) celem specjalności jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Rozwijanie kompetencji twardych i miękkich pozwoli Ci w przyszłości świetnie zarządzać swoją firmą, a nawet międzynarodową korporacją. Program prowadzony jest w pełni w języku angielskim. Po ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesowym, wspierając się wiedzą z finansów i rachunkowości.

FAIB pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy krajowym i międzynarodowym. Nowoczesne techniki nauczania i bliski kontakt z prowadzącymi zajęcia pozwoli Ci w przyjaznej atmosferze rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o aspekt międzynarodowy. Program studiów przewiduje również miesięczną praktykę - co nie jest powszechne wśród programów na studiach II stopnia.

Program studiów 

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • strategicznego zarządzania finansami;
 • zarządzania ryzykiem finansowym;
 • finansów międzynarodowych;
 • sprawozdawczości finansowej i audytu z perspektywy międzynarodowej;
 • zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego;
 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania podatkami od osób prawnych;
 • podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • narzędzi informatycznych niezbędnych do efektywnej analizy danych finansowych;
 • metodyki przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych.

Wykładowcy

Metody nauczania mają na celu włączenie uczniów w proces dydaktyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są w szczególności: studia przypadków, dyskusje w grupach, ćwiczenia z budowania zespołu, praca w grupach i prezentacje uczniów. Aktywne wykłady z wykorzystaniem multimediów - jako bardziej klasyczne metody nauczania - są również oczywistym wyborem do nauczania wybranych przedmiotów. 

Kadra dydaktyczna posiada dorobek naukowy w kraju i za granicą (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim) oraz wysokie kompetencje (nauczanie za granicą, współpraca z uczelniami zagranicznymi). Niektórzy nauczyciele mają również praktyczne doświadczenie w biznesie i sektorze finansowym.

 • Prodziekan Szkoły studiów I i II Stopnia Krystyna Mitręga-Niestrój z jej cytatem

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci Finance and Accounting for Business mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Najczęściej wyjeżdżają do Włoch, Niemiec i Słowenii, ale również USA czy Korei Południowej.

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje skoncentrowane na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak m.in.:

 • ekonomiczno-prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,
 • zarządzania strategicznego, marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa,
 • oceny i zarządzania ryzykiem finansowym,
 • rachunkowości i audytu,
 • konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • metodyki prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
 • podatków w ujęciu międzynarodowym,
 • biegłej umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent specjalności będziesz przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, posiadając odpowiednie kompetencje analityczne, lingwistyczne, badawcze i interpretacyjne, w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. 

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci zostać specjalistą przygotowanym do pracy w międzynarodowych korporacjach niefinansowych oraz instytucjach finansowych, m.in. Ernst & Young, ING, Deloitte, Capgemini, Rockwell Automation, ArcelorMittal, UNILEVER.

Po jakich kierunkach można studiować

Na II stopień Finance and Accounting for Business zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o biznes międzynarodowy i zdobyć cenne doświadczenie. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu zarządzania i finansów, np. Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na kierunek Finance and Accounting for Business  jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.  

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Pamiętaj aby spełniało wymogi, które są opisane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. 

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w IRK informacja opłata zostanie zaksięgowania po przedstawieniu potwierdzenia transakcji podczas składania dokumentów).

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

 

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Sprawdź w harmonogramie dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Opłata za semestr 

1300 PLN

Limit miejsc 

25 - ograniczona liczba miejsc gwarantuje zajęcia w małych grupach, gdzie każdy student traktowany jest indywidualnie.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice