Przejdź do menu Przejdź do treści

Finance and Accounting for Business - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim

Finance and Accounting for Business to studia prowadzone w całości w j. angielskim, które pozwolą Ci rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o biznes międzynarodowy. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach i współpracy z zagranicznymi uczelniami prowadzący przekażą Ci zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Rozwijanie kompetencji twardych i miękkich pozwoli Ci w przyszłości świetnie zarządzać nie tylko swoją firmą, ale nawet największą międzynarodową korporacją. 

FAB pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim co zdecydowanie wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy w kraju i zagranicą. Nowoczesne techniki nauczania i bliski kontakt z prowadzącymi zajęcia pozwoli Ci w przyjaznej atmosferze rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i biznesu o aspekt międzynarodowy. Program studiów przewiduje również miesięczną praktykę - co nie jest powszechne na studiach II stopnia.

Program studiów 

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • strategicznego zarządzania finansami;
 • zarządzania ryzykiem finansowym;
 • finansów międzynarodowych;
 • sprawozdawczości finansowej i audytu z perspektywy międzynarodowej;
 • zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego;
 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania podatkami od osób prawnych;
 • podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • narzędzi informatycznych niezbędnych do efektywnej analizy danych finansowych;
 • metodyki przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych.

Wykładowcy

Metody nauczania mają na celu aktywne włączenie studentów w proces dydaktyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są w szczególności: interaktywne wykłady z wykorzystaniem multimediów, studia przypadków, dyskusje w grupach, ćwiczenia z budowania zespołu, praca w grupach i prezentacje. 

Kadra dydaktyczna posiada krajowy i międzynarodowy dorobek naukowy (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim) oraz wysokie kompetencje (nauczanie za granicą, współpraca z uczelniami zagranicznymi). Wielu wykładowców ma praktyczne doświadczenie w biznesie i finansach.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci kierunku Finance and Accounting for Business mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Najczęściej wyjeżdżają do Włoch, Holandii, Hiszpanii, Niemiec i Słowenii, ale również USA czy Korei Południowej.

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje skoncentrowane na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak:

 • podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,
 • zarządzanie strategiczne, marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie strategiczne finansami przedsiębiorstwa,
 • ocena i zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • rachunkowość i audyt,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych,
 • metodyka prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
 • podatki w ujęciu międzynarodowym,
 • zagadnienia posługiwania się narzędziami informatycznymi w efektywnej analizie danych finansowych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent kierunku będziesz przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, posiadając odpowiednie kompetencje analityczne, lingwistyczne, badawcze i interpretacyjne, w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. 

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci zostać specjalistą przygotowanym do pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak EY, ING, Deloitte, Capgemini, Rockwell Automation, ArcelorMittal, Unilever.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Po jakich kierunkach można studiować

Na II stopień kierunku Finance and Accounting for Business zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o biznes międzynarodowy i zdobyć cenne doświadczenie. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu zarządzania i finansów, m.in. Finance and Accounting for Business, International Business, Analityk finansowy 2.0, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Finanse Menedżerskie. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na kierunek Finance and Accounting for Business  jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.  

Opłaty

Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów drugiego stopnia3400 PLN - studia stacjonarne
5500 PLN - studia niestacjonarne

Progi punktowe

105 punktów - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosił próg punktowy na kierunek Finance and Accounting for Business. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50 - studia stacjonarne
25 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7058

Barbara Fuks

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7016
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3