Finance and Accounting for Business - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
Finance and Accounting for Business

Finance and Accounting for Business to studia prowadzone w całości w j. angielskim, które pozwolą Ci rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o biznes międzynarodowy. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach i współpracy z zagranicznymi uczelniami (m.in. z Wielkiej Brytanii) celem specjalności jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Rozwijanie kompetencji twardych i miękkich pozwoli Ci w przyszłości świetnie zarządzać swoją firmą, a nawet międzynarodową korporacją. Program prowadzony jest w pełni w języku angielskim. Po ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesowym, wspierając się wiedzą z finansów i rachunkowości.

FAB pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy krajowym i międzynarodowym. Nowoczesne techniki nauczania i bliski kontakt z prowadzącymi zajęcia pozwoli Ci w przyjaznej atmosferze rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o aspekt międzynarodowy. Program studiów przewiduje również miesięczną praktykę - co nie jest powszechne wśród programów na studiach II stopnia.

Program studiów 

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • strategicznego zarządzania finansami;
 • zarządzania ryzykiem finansowym;
 • finansów międzynarodowych;
 • sprawozdawczości finansowej i audytu z perspektywy międzynarodowej;
 • zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego;
 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania podatkami od osób prawnych;
 • podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • narzędzi informatycznych niezbędnych do efektywnej analizy danych finansowych;
 • metodyki przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych.

Wykładowcy

Metody nauczania mają na celu włączenie uczniów w proces dydaktyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są w szczególności: studia przypadków, dyskusje w grupach, ćwiczenia z budowania zespołu, praca w grupach i prezentacje uczniów. Aktywne wykłady z wykorzystaniem multimediów - jako bardziej klasyczne metody nauczania - są również oczywistym wyborem do nauczania wybranych przedmiotów. 

Kadra dydaktyczna posiada dorobek naukowy w kraju i za granicą (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim) oraz wysokie kompetencje (nauczanie za granicą, współpraca z uczelniami zagranicznymi). Niektórzy nauczyciele mają również praktyczne doświadczenie w biznesie i sektorze finansowym.

 • Prodziekan Szkoły studiów I i II Stopnia Krystyna Mitręga-Niestrój

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci Finance and Accounting for Business mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Najczęściej wyjeżdżają do Włoch, Niemiec i Słowenii, ale również USA czy Korei Południowej.

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje skoncentrowane na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak m.in.:

 • ekonomiczno-prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,
 • zarządzania strategicznego, marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa,
 • oceny i zarządzania ryzykiem finansowym,
 • rachunkowości i audytu,
 • konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • metodyki prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
 • podatków w ujęciu międzynarodowym,
 • biegłej umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent specjalności będziesz przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, posiadając odpowiednie kompetencje analityczne, lingwistyczne, badawcze i interpretacyjne, w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. 

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci zostać specjalistą przygotowanym do pracy w międzynarodowych korporacjach niefinansowych oraz instytucjach finansowych, m.in. Ernst & Young, ING, Deloitte, Capgemini, Rockwell Automation, ArcelorMittal, UNILEVER.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Po jakich kierunkach można studiować

Na II stopień Finance and Accounting for Business zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o biznes międzynarodowy i zdobyć cenne doświadczenie. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu zarządzania i finansów, np. Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na kierunek Finance and Accounting for Business  jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.  

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Opłata za semestr

1950 zł - studia stacjonarne
3900 zł - studia niestacjonarne

Limit miejsc 

25 - studia niestacjonarne
50 - studia stacjonarne

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice