Przejdź do menu Przejdź do treści

Finance and Accounting for Business - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
Finance and Accounting for Business

Finance and Accounting for Business to studia prowadzone w całości w j. angielskim, które pozwolą Ci rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o biznes międzynarodowy. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach i współpracy z zagranicznymi uczelniami (m.in. z Wielkiej Brytanii) celem kierunku jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Rozwijanie kompetencji twardych i miękkich pozwoli Ci w przyszłości świetnie zarządzać swoją firmą, a nawet międzynarodową korporacją. Program prowadzony jest w pełni w języku angielskim. Po ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesowym, wspierając się wiedzą z finansów i rachunkowości.

FAB pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim co niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy krajowym i międzynarodowym. Nowoczesne techniki nauczania i bliski kontakt z prowadzącymi zajęcia pozwoli Ci w przyjaznej atmosferze rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o aspekt międzynarodowy. Program studiów przewiduje również miesięczną praktykę - co nie jest powszechne wśród programów na studiach II stopnia.

Program studiów 

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • strategicznego zarządzania finansami;
 • zarządzania ryzykiem finansowym;
 • finansów międzynarodowych;
 • sprawozdawczości finansowej i audytu z perspektywy międzynarodowej;
 • zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego;
 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania podatkami od osób prawnych;
 • podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • narzędzi informatycznych niezbędnych do efektywnej analizy danych finansowych;
 • metodyki przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych.

Wykładowcy

Metody nauczania mają na celu włączenie uczniów w proces dydaktyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są w szczególności: studia przypadków, dyskusje w grupach, ćwiczenia z budowania zespołu, praca w grupach i prezentacje uczniów. Aktywne wykłady z wykorzystaniem multimediów - jako bardziej klasyczne metody nauczania - są również oczywistym wyborem do nauczania wybranych przedmiotów. 

Kadra dydaktyczna posiada dorobek naukowy w kraju i za granicą (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim) oraz wysokie kompetencje (nauczanie za granicą, współpraca z uczelniami zagranicznymi). Niektórzy nauczyciele mają również praktyczne doświadczenie w biznesie i sektorze finansowym.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci Finance and Accounting for Business mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Najczęściej wyjeżdżają do Włoch, Niemiec i Słowenii, ale również USA czy Korei Południowej.

Kompetencje po studiach 

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje skoncentrowane na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak m.in.:

 • ekonomiczno-prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,
 • zarządzania strategicznego, marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa,
 • oceny i zarządzania ryzykiem finansowym,
 • rachunkowości i audytu,
 • konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • metodyki prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
 • podatków w ujęciu międzynarodowym,
 • biegłej umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych.

Możliwości pracy po studiach 

Jako absolwent kierunku będziesz przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, posiadając odpowiednie kompetencje analityczne, lingwistyczne, badawcze i interpretacyjne, w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. 

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci zostać specjalistą przygotowanym do pracy w międzynarodowych korporacjach niefinansowych oraz instytucjach finansowych, m.in. Ernst & Young, ING, Deloitte, Capgemini, Rockwell Automation, ArcelorMittal, UNILEVER.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Po jakich kierunkach można studiować

Na II stopień Finance and Accounting for Business zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów o biznes międzynarodowy i zdobyć cenne doświadczenie. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu zarządzania i finansów, np. Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na kierunek Finance and Accounting for Business  jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.  

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Opłata za semestr

3000 zł - studia stacjonarne
5000 zł - studia niestacjonarne

Progi punktowe

105 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Finance and Accounting for Business. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50 - studia stacjonarne
25 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:  

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy