Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje dla studentów

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje:

  • stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wniosek udostępnia oraz służy pomocą przy wypełnieniu Biuro Współpracy Międzynarodowej).  

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w UEKat w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością).  

Więcej informacji dot. dofinansowania: Biuro Współpracy Międzynarodowej - dofinansowanie.

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3