Jubileuszowa Konferencja Naukowa

50-lecie Wydziału Ekonomii [Więcej]


Wykład dziekański na Wydziale Ekonomii

Już wkrótce odbędzie się kolejny wykład dziekański na Wydziale Ekonomii. [Więcej]


Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Artykuł prof. dr hab. Celiny M. Olszak "A conceptual framework of information systems for organizational creativity support. lessons from empirical investigations" został opublikowany w czasopiśmie INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, Taylor... [Więcej]


Promocje habilitacyjne i doktorskie

W dniu Święta Uczelnia 11 stycznia wręczono promocje osobom, które uzyskały tytuł doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Ekonomii  [Więcej]


Nagrody dla pracowników Wydziału Ekonomii

Odznaczenia państwowe oraz tytuły profesorów honorowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla pracowników Wydziału Ekonomii [Więcej]


Wizyta dzieci na Wydziale Ekonomii

Już po raz drugi Wydział Ekonomii gościł w poniedziałek 8 stycznia dzieci z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu. Z ramienia Wydziału Ekonomii w spotkaniu udział wzięli: dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Prodziekan ds. Rozwoju i... [Więcej]


Nasz pracownik ekspertem w projekcie NCBiR

Miło nam poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał prof. dr hab. inż. Celinę Olszak, Dziekan Wydziału Ekonomii na eksperta do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych... [Więcej]