Przejdź do menu Przejdź do treści

Szóste Kolokwium Noblowskie [relacja]

16 grudnia 2020 r. przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet odbyło się Szóste Kolokwium Noblowskie "Koło fortuny Michaela Spence’a, czyli zatrudnianie pracowników jako inwestycja w warunkach niepewności".

Od 2018 r. odbyło się już pięć kolokwiów noblowskich poświęconych dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona oraz Douglassa Northa. W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło się szóste Kolokwium Noblowskie zorganizowane przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, kierowaną przez dra hab. Artura Walasika, prof. UE przy współpracy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, kierowanej przez dra hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE. Prelegentem była mgr Łucja Waligóra, a przedmiotem spotkania dorobek laureata Nagrody Nobla Michaela Spence'a.

Michael Spence to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2001 r., którą otrzymał za wkład w analizę rynków cechujących się asymetrią informacji - wspólnie z Josephem E. Stiglitzem i Georgem A. Akerlofem. Spence skupił się szczególnie na informacjach o produktywności pracowników. Zakładając, że pracownik wie więcej o swojej produktywności niż potencjalny pracodawca, Spence pokazał, jak wydajni pracownicy mogą „zasygnalizować” swoją produktywność poprzez formalną edukację. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2001 roku, nosił tytuł „Signaling in retrospect and the informational structure of markets".

Kolokwium rozpoczęła prezentacja, mgr Łucja Waligóra rozpoczęła od przedstawienia sylwetki Noblisty i wskazania obszaru jego badań, wskazała również obszary inspirowane modelem sygnalizacji. Teorie sygnalizacji można wykorzystać do analizy produktów i usług markowych, do analizy ofert będących debiutem na giełdzie a także podczas badania rynku samochodów używanych. Teorię sygnalizacji wykorzystuje się również do wyjaśnienia problemów, które są przedmiotem zainteresowania prelegentki, w zarzadzaniu zasobami ludzkimi do procesu rekrutacji, do procesu awansowania pracowników lub przy zwalnianiu pracowników.

W kolokwium odbywającym się w formie online, wzięło udział ponad 60 osób, w tym nauczycieli akademickich oraz doktoranci. Wśród uczestników byli: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak; JM Rektor Senior dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak; Przewodniczący Kolegium Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch; Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE; Przewodnicząca Kolegium Ekonomii dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE; Dziekan Szkoły I i II Stopnia dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, prof. dr hab. Krystyna Jędralska; a także prelegenci poprzednich edycji tego wydarzenia: dr hab. Sławomir Czech; dr Rafał Buła; dr Adam Polko i mgr Marek Czekajski.

W dyskusji, w której udział zabrali prof. Celina Olszak, Rektor, prof. Robert Tomanek, Rektor Senior, prof. Krystyna Jędralska, prof. Grażyna Musiał, prof. Przemysław Zbierowski, prof. Artur Walasik, dr hab. Julia Włodarczyk, dr Adam Polko oraz doktoranci: mgr Paulina Badura, mgr Krzysztof Wąsek, mgr Bartłomiej Lisicki, mgr Marek Czekajski, podjęto szereg interesujących wątków:

 • Jakie zagrożenia mogą wynikać z sygnalizacji?
 • Jak można zapobiegać asymetrii informacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
 • Jak można wykorzystać teorię sygnalizacji uwzględniając dywidendy na giełdzie?
 • Jakie są możliwości wykorzystania teorii optymalizacji w odniesieniu do zjawiska sygnalizacji?
 • Czy indeks może stać się sygnałem?
 • Na czym polega uwzględnienie teorii agencji, relacji pryncypał-agent w aspekcie sygnalizacji?
 • Jak organy państwowe mogą wpływać na sygnalizację w procesie nauki?
 • Jak wykorzystanie nowych technologii w edukacji może wpłynąć na asymetrię informacji?
 • Jakie jest powiazanie między prawem Kopernika-Greshama a koncepcją Akerlofa "rynku cytryn i wiśni"?
 • Czy sygnały są mniej skuteczne, gdy występuje pośrednik między nadawcą i odbiorcą sygnału?
 • Czy język, słowniki którym posługują się różni ludzie wpływają na jakość sygnalizacji?

Wszystkich uczestników zapraszamy na kolejne kolokwium noblowskie, planowane na wiosnę przyszłego roku, którego prelegentem zgodziła się być dr hab. Julia Włodarczyk z Katedry Ekonomii, i które poświęcone zostanie pracom Esther Duflo, Micheala Kramera oraz Abhijita Banerjee, laureatów Nagrody Nobla z 2019 r.

Więcej informacji na stronie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3