dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 327
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne)

 

15.10. g. 16.30 – 18.00

22. 10. g. 16.00 – 17.30

29.10. g. 16.00 – 17.30

5. 11. g. 16.00 – 17.30

12.11. g. 16.00 – 17.30

19.11. g. 16.00 – 17.30

26.11. g. 16.00 – 17.30

3.12. g. 16.00 – 17.30

10.12. g. 16.00 – 17.30

17.12. g. 16.00 – 17.30

7.01. g. 16.00 – 17.30

14.01. g. 16.00 – 17.30

21.01. g. 16.00 – 17.30

 

Konsultacje (studia niestacjonarne)

 

9.11. g. 16.00 – 17.00

7.12. g. 13.10 – 14.10

18.01. g. 16.00 – 17.00

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Makroekonomia
  • Ekonomia rynków finansowych
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
  • Wybrane problemy empiryczne współczesnej ekonomii

Zainteresowania badawcze

  • Związki między sektorem finansowym a sektorem realnym gospodarki
  • Wiedza i innowacje jako źródła wzrostu gospodarczego
  • Europejska integracja walutowa
  • Polityka pieniężna banku centralnego