dr Joanna Wiechoczek

ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 369/370
40-069 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku ak. 2021/2022:

 • środy - godz. 13.30 - 15.00 (w dniu 27.10.br. konsultacje są odwołane z powodu wyjazdu służbowego)


Dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • 13.11.2021 (sobota) - 9.00 - 10.30
 • 04.12.2021 (sobota) - 9.00 - 10.30
 • 15.01.2022 (sobota) - 9.00 - 10.30

Wszystkie konsultacje odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi Google Meet (link do spotkania: https://meet.google.com/sve-himj-ios?authuser=0)


KOMUNIKAT dla seminarzystów

Terminy seminariów nie ujęte w planie zajęć:

- Seminarium dyplomowe na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne)

 • 10.11.2021 (środa) - 15.10 - 16.40 (2h)
 • 08.12.2021 (środa) - 15.10 - 16.40 (2h)
 • 19.01.2022 (środa) - 15.10 - 17.25 (3h)

- Seminarium magisterskie na kierunku Logistyka w biznesie (studia niestacjonarne)

 • 11.12.2021 (sobota) - 8.20 - 10.35 (3h)

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • zarządzanie w handlu zagranicznym
 • zarządzanie marketingowe
 • marketing międzynarodowy
 • międzynarodowy e-marketing
 • marketing globalny
 • plany i programy marketingowe
 • planowanie w biznesie międzynarodowym
 • internacjonalizacja gospodarki turystycznej
 • reklama i media w turystyce
 • turystyka na obszarach poprzemysłowych
 • marketing tanich usług przewozowych
 • kształtowanie oferty rynkowej i jej pozycjonowanie
 • komunikacja marketingowa

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • zarządzanie marketingowe
 • marketing strategiczny, międzynarodowy i globalny
 • internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw
 • marketing i rynek motoryzacyjny
 • marketing i rynek produktów zaawansowanych technologii (high-tech)
 • marketing i rynek usług turystycznych
 • współpraca sieciowa przedsiębiorstw / sieci innowacji

Publikacje

Wykaz publikacji

 

 

Dodatkowe

 • dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki (do 31.X.2016 r. Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego)
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • certyfikowany tutor (ukończona Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense)