Akcje organizacji studenckich

Bieg Bohaterów to projekt tworzony przez Organizację Studencką PANEUROPA Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Polega na zorganizowaniu biegu osób przebranych za bohaterów. Jego celem jest zbiórka charytatywna na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach. Pierwsza edycja odbyła się w marcu 2016 roku w Dolinie Trzech Stawów i cieszyła się sporym zainteresowaniem, mimo niskiej temperatury. Za pierwszym razem udało się zebrać dla Hospicjum ponad 5000 zł. Zobacz relację z Biegu Bohaterów 2016. Więcej na: www.paneuropa.eu.org/biegbohaterow

Nie Zamykajcie Serc. Członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów UE Katowice co roku organizują charytatywną akcję "Nie Zamykajcie Serc". Jej najważniejszym celem jest pomoc potrzebującym. Projekt składa się ze zbiórki słodyczy oraz z koncertu charytatywnego, przybierającego formę Przeglądu Kapel Studenckich wraz z licytacją cennych przedmiotów, często podarowanych przez znane i lubiane postaci. Słodycze są następnie przekazywane dzieciom z okolicznych domów dziecka lub świetlic środowiskowych w postaci paczek na Święta Bożego Narodzenia. Dochód z licytacji przeznaczany jest natomiast na wybrany w danym roku cel charytatywny (domy dziecka, domy spokojnej starości itp.). Więcej na: www.niezamykajcieserc.pl oraz www.nzs.ue.katowice.pl

Wampiriada. Studenci NZS dwa lub trzy razy w roku (na wiosnę i jesień) organizują tę największą w Polsce akcję honorowego krwiodawstwa w środowisku akademickim. Organizatorem i motorem napędowym akcji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów, a współpracuje z nim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Celem jest nie tylko zebranie jak największej ilości krwi ratującej życie potrzebującym (w myśl motta: „Bo każda kropla jest ważna…”), ale także uświadamianie studentów o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W ramach akcji odbywa się kampania informacyjna o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby uczulić każdego człowieka, że i on także może kiedyś potrzebować tego drogocennego płynu. Ważnym punktem akcji jest obalanie nieprawdziwych i często krzywdzących mitów o oddawaniu krwi. Więcej na: www.nzs.ue.katowice.pl

Studiuję – głosuję! to akcja Niezależnego Zrzeszenia Studentów uświadamiająca i kształtująca właściwą postawę obywatelską, organizowana przed wyborami do organów władzy państwowej. Studenci poprzez swoje działania w ramach kampanii informacyjnej zachęcają do udziału w wyborach poprzez głosowanie.

Drogowskazy Kariery to inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów UE Katowice, tworzona na rzecz rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Główną ideą projektu jest pomoc w dopasowaniu najlepszego wariantu rozwoju poprzez ukazanie szerokiej gamy różnorodnych praktyk, organizację szeregu szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami uznanych firm. Przekazywana studentom w ramach projektu wiedza na temat obecnej sytuacji na rynku praktyk oraz możliwości sprawia, że stają się oni świadomi oraz pewni swoich wyborów zawodowych.

Akcja charytatywna „Oddaj MiSie” organizowana jest przez Studencką Organizację Public Relations „PRogress” na przełomie listopada i grudnia każdego roku. W ramach akcji zbierane są m.in. zabawki, gry planszowe, książki, artykuły szkolne, plastyczne i słodycze. Zbiórka organizowana jest na terenie Uniwersytetu. Studenci zbierają podarki na stoisku przed świętami Bożego Narodzenia, a następnie przekazują je dzieciom ze świetlic środowiskowych oraz domów dziecka z okolic Katowic. Podczas finału, w którym dzieci otrzymują prezenty, dodatkową atrakcją jest obecność Świętego Mikołaja rozdającego prezenty każdemu dziecku, jak również gry, zabawy oraz emitowanie filmów animowanych, najczęściej związanych z tematyką świąteczną -  organizowane przez realizatorów wydarzenia, które ma miejsce najczęściej w wybranej przez dzieci świetlicy w tygodniu poprzedzającym Wigilię. Akcja obejmuje cały Śląsk co oznacza, że każdy zainteresowany może przyjść do konkretnego budynku Uniwersytetu i przekazać upominek. Akcja edukuje, a jednocześnie uświadmia każdemu człowiekowi, jak ważna jest pomoc, wzajemne wsparcie w potrzebie oraz najmniejszy czyn, który może sprawić wiele radości i uśmiechu innej osobie. Przeczytaj więcej na Facebooku.

„PRogress na studiach” to akcja w dwóch odsłonach, organizowana pod hasłami „Superman na studiach” i „Szpilki na studiach” przez SOPR „PRogress”. Są to organizowane w marcu dwudniowe warsztaty pozwalające studentom wszystkich śląskich uczelni rozszerzyć swoje umiejętności z zakresu właściwego wizerunku, prowadzenia zdrowego stylu życia, zarządzania sobą oraz swoimi kompetencjami w biznesie. Poruszane są również kwestie rekrutowania pracowników, jak i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  Jeden dzień szkolenia przeznaczony jest dla kobiet, a drugi dla mężczyzn. Wszystkie warsztaty mają na celu edukować oraz rozwijać studentów w branży wizerunkowej, biznesowej oraz przedsiębiorczej, a także dać im cenne wskazówki i pomóc dobrze przygotować się do kwestii organizacyjnych w swojej przyszłej pracy.

Ale draka! Pomoc dla futrzaka to akcja Studenckiej Organizacji Public Relations PRogress, której celem jest zbiórka jak największej ilości karmy, koców, smyczy i wszelkich potrzebnych rzeczy dla zwierząt z jednego z najbardziej potrzebujących schronisk na Śląsku – Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach. Akcja odbywa się w semestrze zimowym, gdyż to właśnie wtedy zwierzaki potrzebują najwięcej wsparcia. W 2014 roku w akcji udało się zebrać ok. 170 kilogramów karmy dla psów, ok. 35 kilogramów  karmy suchej dla kotów, ok. 4 kilogramy kaszy i makaronu, 6 koców i poduszek, 4 miski i smycze.

Wkręć się w pomaganie to akcja, której celem jest bezinteresowna pomoc niepełnosprawnym osobom. Polega na zbieraniu plastikowych zakrętek, ze sprzedaży których dochód przeznaczany jest na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego rozmieszczonych jest kilka pudełek, opatrzonych logo akcji „Wkręć się w pomaganie”. Pudełka znajdują się w budynkach A, D, F przy szatni oraz na parterze budynków E i L. Każdy student oraz pracownik Uniwersytetu ma możliwość wrzucenia do pudełka plastikową zakrętkę. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości zakrętek, zostają one przekazane na rzez Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – organizatora i koordynatora akcja. Na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego prowadzeniem tej akcji zajmuje się Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”. Więcej o ogólnopolskiej akcji na www.wkrec-sie.pl oraz www.facebook.com/wkrecsie

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - celem wydarzenia jest inspirowanie, upowszechnianie wśród młodych ludzi pojęcia przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej oraz pozytywnego kierunku myślenia. Projekt skierowany do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych uczelni. Jest organizowany przez Parlament Studencki UE Katowice przy wsparciu sponsorów oraz wykładowców.

Poradnia sesyjna - dodatkowe dyżury Rzecznika Praw Studenta w biurze Parlamentu Studenckiego w trakcie sesji egzaminacyjnych. Mają one na celu pomoc studentom. W ramach poradni sesyjnej Rzecznik Praw Studenta odpowiada na pytania i rozwiewa wątpliwości studentów m.in. dotyczące regulaminu studiów. Organizatorem jest Parlament Studencki UE Katowice.

Erasmus in Schools to akcja, organizowana przez członków sekcji ESN UE Katowice w ramach projektu SocialErasmus i skierowana jest do studentów, którzy odbywają studia na naszej uczelni w ramach wymiany studenckich. W ramach tego wydarzenia odbywają się wizyty do szkół/gimnazjów/liceów, podczas których studenci przedstawiają swoje kraje; Erasmus in Schools ma na celu promowanie wyjazdów zagranicznych, ale także integrację studentów zagranicznych z lokalną społecznością. Więcej szczegółów można znaleźć na ogólnopolskiej stronie projektu. Więcej na: www.esn.ue.katowice.pl

Tandem to wydarzenie integracyjne, organizowane przez członków sekcji ESN UE Katowice dla wszystkich studentów z wymian międzynarodowych, jak również tych z naszego miasta. Głównym celem tego projektu jest komunikacja, wymiana językowa i kulturowa oraz zmiana stereotypowego myślenia o studentach z zagranicy. Każdy Tandem ma określoną tematykę motywowaną np. świętem mającym miejsce w danym czasie (Halloween, Andrzejki, Boże Narodzenie itp.). Tandem to również okazja do znalezienia nowych znajomych i przyjaciół, czasami na całe życie. Więcej na: www.esn.ue.katowice.pl

Projekt NGO jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych na Śląsku, w którym zagraniczni wolontariusze mogą prowadzić zajęcia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe lub zaangażować się w codzienną działalność organizacji. Projekt realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: aiesec.pl/katowice

Projekt „Show me your culture” jest skierowany do wszystkich domów dziecka, domów kultury oraz świetlic środowiskowych na Śląsku. W ramach projektu zagraniczni wolontariusze mogą prowadzić zajęcia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe oraz zaangażować się w codzienną działalność placówki. Poprzez pracę wolontariuszy podopieczni otrzymają możliwość obcowania z ludźmi wywodzącymi się z innych kultur oraz poszerzenia swoich perspektyw. Projekt realizowany przez AIESEC Katowice. Pilotaż programu: przełom 2016 i 2017 roku. Więcej na: aiesec.pl/katowice

World Talks to projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, w którym zagraniczni wolontariusze dzięki interaktywnym warsztatom przybliżają uczniom różne aspekty ich kultury, budują w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamują stereotypy oraz przybliżają istotne tematy dotyczące problemów świata. Projekt cykliczny. Projekt realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: aiesec.pl/katowice

kidSPEAK to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, w którym zagraniczni wolontariusze za pomocą interaktywnych warsztatów przybliżają uczniom swoją kulturę. Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów innymi kulturami oraz przełamanie stereotypów. Projekt cykliczny, realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: aiesec.pl/katowice

International Kindergarten to projekt, w którym zagraniczni wolontariusze, dzięki interaktywnym zajęciom i zabawom, rozwijają wrażliwość wśród dzieci w przedszkolach poprzez dostarczanie prawidłowych wzorców zachowań wobec osób o innym wyglądzie, czy kulturze. Poprzez projekt kształtowana jest również kreatywność i ciekawość języków obcych oraz umiejętność przyswajania ich od najmłodszych lat. Więcej na: aiesec.pl/katowice

GLOBAL VOLUNTEER to międzynarodowy program wolontariatu organizowany przez organizację AIESEC. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w międzykulturowym środowisku. W ramach programu można wyjechać na 6–18, niemniej głównie na 6–8 tygodni m.in. na projekty środowiskowe, edukacyjne, marketingowe, ochrony prawa kobiet, zdrowotne, ochrony praw zwierząt. Więcej na: aiesec.pl/wolontariat

GLOBAL TALENT to międzynarodowy program praktyk skierowany do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w międzykulturowym środowisku. W ramach programu można wyjechać na 3-18 miesięcy, najczęściej 3-6 miesięcy. Obszary, w których można odbyć praktykę: Edukacja, Marketing, IT oraz Business Administration. Wymagane wcześniejsze doświadczenie ok. 3-6 miesięcy oraz język angielski B2. Projekt realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: aiesec.pl/praktyki

Dni Kariery® to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów dla studentów. Studenci, znając najlepiej potrzeby młodych ludzi wychodzących na rynek pracy, podczas dni targowych pomagają swoim rówieśnikom zbudować bezpośrednią relację z pracodawcą. Projekt jest naturalną platforma łączącą świat biznesu ze światem akademickim. Nad wydarzeniem pracują studenci, co jest dowodem na przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną młodego pokolenia. Projekt cykliczny realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: dnikariery.pl

AIESEC University - to innowacyjne warsztaty językowe stworzone z myślą o młodych ludziach, którzy - kierując się chęcią rozwoju - szukają jak najatrakcyjniejszych sposobów na naukę. Kierując się tą myślą powstała idea warsztatów Learn By Play, które prowadzone przez lektorów z różnych zakątków świata, mają uczyć poprzez zabawę i rozrywkę. W ramach warsztatów nie skupia się na regułkach i odmianach, ale na żywym mówionym języku, który ćwiczy się przez 8 tygodni nauki. Warsztaty są prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo tworzy uczestnikom sprzyjające środowisko do nauki. Jednocześnie idea warsztatów, która brzmi Learn By Play pozwala uczestnikom i lektorom na czerpanie radości z nauki, jak i naukę poprzez zabawę. Projekt realizowany przez AIESEC Katowice. Więcej na: aiesec.pl/katowice