Przejdź do menu Przejdź do treści

Legitymacja Studencka

Legitymacja Studencka to dokument poświadczający status studenta i uprawniający do korzystania z wszelkiego rodzaju ulg przysługujących tej części społeczności akademickiej. Aby otrzymać legitymację studencką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach należy uiścić opłatę w wysokości 22 PLN na indywidualny numer rachunku bankowego studenta (dostępny w Wirtualnej Uczeni lub USOS- zakładka "Dane studenta/Finanse") i dostarczyć elektronicznie zdjęcie w formacie paszportowym.

Formalności związane z wydaniem legitymacji najlepiej dopełnić jeszcze przed przyjazdem do Polski, wówczas jednostka odpowiedzialna za obsługę studentów zleci jej wykonanie zaraz po potwierdzeniu przelewu. Twoja legitymacja powinna być gotowa do odbioru już w pierwszym tygodniu pobytu na uczelni.

Stypendia i pomoc dla studentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje swoim studentom różne formy pomocy – zarówno materialne, jak i niematerialne. Jako student możesz ubiegać się, między innymi, o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium rektora, czy też stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Organizacje studenckie

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów? Nie ma problemu! Dołącz do jednej z licznych organizacji studenckich, stowarzyszeń lub kół naukowych działających na naszym Uniwersytecie i zdobądź pierwsze doświadczenia pracując przy innowacyjnych projektach, zarówno na skalę lokalną, jak i międzynarodową. Nie przegap tej unikatowej szansy na rozwijanie umiejętności zawodowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole.

Pełen wykaz organizacji studenckich działających na uczeni i informacje na temat ich funkcjonowania znajdziesz tutaj.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca