Briefing prasowy związany z udostępnieniem uchodźcom z Ukrainy dawnych akademików UE Katowice

18 marca o godz. 12:00 przy budynkach dawnych akademików Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Franciszkańska 8-10) odbył się briefing prasowy dotyczący udostępnienia pierwszego z dwóch obiektów Uczelni uchodźcom z Ukrainy. W wydarzeniu wzięli udział: prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Kanclerz Uczelni Paweł Kadłubiak.

 

Udostępnienie dawnych domów studenckich na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy jest wyrazem solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z narodem ukraińskim oraz wyrazem sprzeciwu wobec militarnej agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się tam nieuzasadnionej okrutnej wojny, która odbiera życie wielu ludziom.  Środowisko akademickie potępia ten akt agresji i równocześnie solidaryzuje się z uczelniami z całej Ukrainy - jej pracownikami i studentami.

Decyzja o nieodpłatnym użyczeniu obiektów po dawnych akademikach wynika z ludzkiej chęci niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Rozumiemy, jak bardzo jest ona teraz potrzebna naszym sąsiadom. Przez wiele lat w dwóch domach studenckich: "Zaścianku" i "Sikorce", zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 8 i 10 w Katowicach – Ligocie, toczyło się życie akademickie. Ich działalność została zakończona (...) a dzisiaj - jak widzimy - te dawne akademiki zaczynają pełnić inną rolę. Znajdą w nich dach nad głową uchodźcy z Ukrainy. - podkreśla JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Zasiedlenie budynków wiązało się z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, konserwacji instalacji, doposażenia obiektów, dlatego też JM Rektor UE Katowice przekazała wyrazy prawdziwego uznania dla władz Miasta Katowice, pracowników spółek miejskich i wszystkich wolontariuszy, że w tak krótkim czasie dokonali przystosowania budynków do potrzeb uchodźców.

– Sytuacja w Ukrainie jest coraz trudniejsza. Codziennie granicę przekraczają dziesiątki tysięcy osób szukających schronienia. W Katowicach wciąż jednym z priorytetowych działań jest znalezienie dla Ukraińców miejsc noclegowych na dłuższy pobyt. Cieszę się, że dzięki dużej otwartości władz Uniwersytetu Ekonomicznego udało się nam osiągnąć porozumienie w zakresie nieodpłatnego użyczenia obiektów dawnych akademików przy ul. Franciszkańskiej. Kieruję słowa podziękowania za otwartość i błyskawiczne działania na ręce Pani Rektor prof. dr hab. inż. Celiny Olszak oraz Pana Kanclerza Pawła Kadłubiaka – mówi dr Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ogromne zaangażowanie miejskich spółek oraz zakładów ale też wolontariuszy, pozwoliło w bardzo krótkim czasie, dostosować do potrzeb uchodźców pierwszy z budynków, w którym już dzisiaj udostępniamy ok. 200 miejsc. W drugim budynku zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac okazał się większy. Liczymy, że będziemy mogli go udostępnić za dwa, trzy tygodnie – dodaje prezydent.

Po tygodniu od podpisania umowy o użyczenie budynków, 18 marca możliwe jest zakwaterowanie pierwszych osób w akademiku nazywanym "Zaścianiek”, w dalszej kolejności planowane jest sfinalizowanie prac w akademiku "Sikorka". Oba obiekty mogą pomieścić łącznie około 400 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Infrastruktura budynków pozwala na przygotowanie sal do nauki czy świetlic dla dzieci. Jak podkreśla JM Rektor - stworzenie godnych warunków kształcenia jest szczególnie ważne dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach