Dofinansowany turnus rehabilitacyjny

Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami UE w Katowicach przypomina, że można składać wnioski na turnus rehabilitacyjny dofinansowywany ze środków PFRON – można otrzymać nawet 1800 zł dopłaty!

Wnioski można składać w formie elektronicznej w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia PFRON) – na stronie www: sow.pfron.org.pl. Wnioski można również złożyć w wersji papierowej. W takim przypadku formularz wniosku należy pobrać w powiatowym lub gminnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby zamieszkałe (pobyt stały) w Katowicach mogą pobrać papierowy formularz wniosku w CWOzSP.

Nie marnuj czasu! Skorzystaj z okazji! Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej pojedziesz na wakacje!

Więcej informacji na stronie Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.