Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt pt. "Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia"

Projekt pt. "Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia" realizowany jest od 01 stycznia br. do 30 września 2023 r. Skierowany jest on do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i zamieszkują obszar śląskiego. Projekt realizowany jest przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach Programu ABSOLWENT Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (stopnia licencjata lub magistra), które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

W ramach udziału w projekcie oferowane jest:

  • doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • specjalistyczne szkolenia komputerowe z zakresu: grafiki komputerowej, bezpieczeństwa sieci IT, projektowania zakończone egzaminem zewnętrznym- - szkolenia zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej (30h) oraz w formie tzw. wirtualizacji (30h). Z założenia zajęcia są realizowane w trybie 4 dni po 7-8 h na dzień. Formę oraz tryb organizowania zajęć dopasujemy do grupy.

Korzyści jakie można uzyskać:

  • zwrot kosztów dojazdu na odbywające się w projekcie formy wsparcia,
  • uzyskanie kwalifikacji cyfrowych poparte certyfikatem po zakończeniu szkoleń,
  • wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy (w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych),
  • udokumentowane zaświadczeniem doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu aktywizacyjnego,
  • większa szansa na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy - projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów korzystających z zaawansowanych programów komputerowych w regionach śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Więcej informacji na stronie internetowej oraz na stronie Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

grafika promująca projekt
Dołącz do nas

Nasi partnerzy