Wręczenie nagród w konkursie "Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości"

We wtorek 22 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie, "Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z przedmiotu Urban & Business LAB II (kierunek GMIN - Gospodarka Miejska i Nieruchomości) oraz Koła Naukowego AREA. Wraz ze studentami Politechniki Śląskiej. Realizacja prac odbywała się we współpracy z Miastem Katowice oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Prace obejmowały m.in. opracowanie strategii rozwoju wraz z wariantowymi koncepcjami zagospodarowania terenu w centralnej części dzielnicy Szopienice – Burowiec w ramach programu "PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST, MODELOWA LOKALNOŚĆ". Wyniki konkursu i prace laureatów zostaną zaprezentowane w trakcie XI Światowego Forum Miejskiego (WUF 2022) w Katowicach w dniach 29/30 czerwca br.

Głównym celem warsztatów było uzyskanie dla wybranego obszaru wielodyscyplinarnych materiałów analitycznych i studialnych odnoszących się do zagadnień urbanistycznych, kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy Szopienice-Burowiec, a także całego miasta Katowice. Opracowania projektowe po weryfikacji (społecznej i merytorycznej) będą stanowić studialna podstawę do dalszych działań w ramach tzw. urbanistyki operacyjnej w tej części miasta. 

Warsztaty miały formę studenckich studialno-projektowych Warsztatów Urbanistyczno-Architektonicznych, w których udział wzięły interdyscyplinarne zespoły studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Gospodarka Miejska i Nieruchomości, uczestniczących w warsztatach w ramach przedmiotu Urban & Business Lab II oraz Koła Naukowego AREA, prowadzonego pod kierunkiem przez dra hab. Adama Drobniaka prof. UE (wykłady) i mgr Klaudią Plac (zajęcia ćwiczeniowe) we współpracy z doktorantem mgr Jakubem Mirackim, a także studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Architektury, uczestniczących w warsztatach po kierunkiem dra hab. inż. arch. Michała Stangla.   

22 czerwca studenci wymienionej grupy otrzymali nagrody pieniężne z rąk Wiceprezydenta Katowic, Pana Bogumiła Sobuli.

Nagrody otrzymali:

  • I nagroda: Magdalena Gralińska, Katarzyna Kuternak, Kornelia Piesiur, Anna Borucińska, Julia Haśnik, Daria Kubela, Damian Moćko.
  • I wyróżnienie: Klaudia Rduch, Nicole Kossowska, Katarzyna Kędziorczyk, Kinga Bomba, Agnieszka Krząkała, Magda Mirecka, Marlena Witkowska.
  • II wyróżnienie: Monika Franz, Wiktoria Mielczarek, Michał Piwowarczyk, Adrian Widuch, Kamil Gębczyński, Karolina Mazur, Aleksandra Nicińska.
  • III wyróżnienie: Anna Trawczyńska, Karolina Maliszewska, Paulina Lizoń, Zuzanna Kowalczyk, Tomasz Klepek, Wojciech Kupka, Mariusz Piwkowski, Jakub Ciszewski.

Wyniki konkursu i prace laureatów zostaną zaprezentowane w trakcie XI Światowego Forum Miejskiego (WUF 2022) w Katowicach w dniach 29/30 czerwca.

O programie można też przeczytać na stronie UM Katowice.

Gratulujemy wszystkim laureatom!