I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów [relacja]

26 maja 2020 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów. Podczas posiedzenia Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zaprezentował efekty pracy zespołu ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Drugie spotkanie ŚFE z udziałem Rektora odbyło się w formie online 4 czerwca br.


I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów z udziałem UE Katowice

Śląskie Forum Ekspertów zostało powołane 22 kwietnia 2020 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Wspiera plany i działania samorządu województwa śląskiego w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. W skład Forum wchodzi 33 przedstawicieli środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentuje Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów rozpoczęło się 26 maja 2020 r. o godz. 10:00 wystąpieniem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Następnie "Informacje sygnalne o gospodarce regionalnej" przedstawił Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE prezentując tym samym efekty pracy zespołu ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W skład zespołu eksperckiego, działającego przy Centrum Badań i Transferu Wiedzy (CBiTW) i monitorującego sytuację gospodarczą w regionie, wchodzą: 

  • dr Marcin Baron (koordynator), 
  • dr hab. Jan Acedański, 
  • dr Piotr Dąbrowski, 
  • dr Bartłomiej Gabryś, 
  • dr Piotr Gibas, 
  • dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, 
  • dr Grzegorz Krawczyk, 
  • dr hab. Robert Wolny, prof. UE.   

W raporcie zaprezentowano Informacje Sygnalne o Gospodarce. Na podstawie dostępnych, aktualnych danych gromadzonych w systemie publicznym, omówiono stan gospodarki oraz zmiany na rynku pracy. Wskazano na znaczny spadek nastrojów oraz symptomy istotnych zmian na rynku pracy. Omówiono wyniki sprzedaży oraz produkcji, a także przedstawiono możliwe przyszłe działania oraz wyzwania dla samorządów. 

Rektor prezentując raport przygotowany przez ekspertów Uniwersytetu podkreślał, że kluczowa jest "próba wychwycenia tzw. słabych sygnałów, które mogą być punktem zaczepienia w naszej opinii do szybszego rozwoju gospodarki". Dodał przy tym, że dane, na których opieramy się w analizach są mocno niepełne i obarczone inercją, a sytuację w regionie należy odnosić do trendów ogólnopolskich. Rektor wskazał, że konsumenci w swoich wyborach koncentrują się na piramidzie Maslowa realizując najpierw potrzeby pierwszego rzędu, odkładając decyzje o zakupie innych produktów. "Wyraźnie było widać, że konsumenci postanowili zaczekać z poważniejszymi zakupami i realizować potrzeby, które są u podstaw piramidy". 

Odnosząc się do zmian na rynku pracy dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wskazywał, że odnotowano zwiększenie się luki pomiędzy napływem, a odpływem bezrobotnych, a także dostrzeżono mniejszą liczbę ofert na rynku pracy.

"Przedsiębiorcy zamrozili swoje plany inwestycyjne i zatrudnieniowe. To odbija się na koniunkturze. Rynek reaguje przy tym bardzo racjonalnie - przedsiębiorcy bardzo racjonalnie podchodzą do sytuacji: nie wpadają w panikę. Starają się zachować swoje biznesy, zachować udział w rynku i przetrwać pandemię przesuwając ważne decyzje na później". 

W swojej wypowiedzi Rektor odniósł się również do sytuacji samorządów, które stanęły przed problemem finansowym z uwagi na opóźnienie wpływów z podatków. Decyzje inwestycyjne pobudzające gospodarkę stanowią obecnie duże wyzwanie dla samorządów. Samorządy w pierwszej kolejności skupiają się bowiem na organizowaniu pracy, a decyzje inwestycyjne przesuwane są na późniejszy termin. Kolejnym problemem spoczywającym na barkach samorządów jest transport zbiorowy, który jest "w poważnych tarapatach". Obecnie częściej korzysta się pojazdów indywidualnych, zamiast transportu zbiorowego, a ruch z wyłączeniem dojazdów do szkół powoli wraca do sytuacji sprzed pandemii. 

Pod koniec wystąpienia Rektor podkreślił jeszcze raz, że kluczowe są słabe sygnały. Posługując się metaforą czarnego łabędzia jakim jest COVID-19 zaznaczył przy tym, że:

"wraz z zespołem ekspertów staramy się wsłuchiwać w gospodarkę tak, by szukano ładnych czarnych łabędzi. Są to sygnały o tym, że gospodarka w czasach kryzysu dostosowuje się. Sygnały dotyczące tego, że po zimie przychodzi wiosna i lato". Pewne pozytywne skutki pandemii są już widoczne m.in. w łańcuchu dostaw, ich skróceniu, we wzroście znaczenia buforowania w łańcuchach dostaw, innowacjach i rozwoju IT. "Zespół ekspertów nadal pracować będzie regionalnie oraz wspomagać Śląskie Forum Ekspertów, a przy tym rozwój regionu" - dodał pod koniec dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.   

Poniżej przedstawiamy pełną treść raportu przygotowanego przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W dalszej część spotkania wystąpił dr Janusz Michałek, Przewodniczący ŚFE, który przedstawił "Koncepcję funkcjonowania Śląskiego Forum Ekspertów". Następnie Tomasz Zjawiony, Wiceprzewodniczący ŚFE, omówił aktualną sytuację przedsiębiorców w Województwie Śląskim. W dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji w regionie wzięli udział również przedstawiciele samorządu i gospodarki m.in. Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej oraz rektorzy: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. Rektorzy w swoich wypowiedziach podkreślali potencjał śląskich uczelni zwracając jednocześnie uwagę na zgodną współpracę i brak konkurencji pomiędzy uczelniami. 

I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów podsumował Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Moderatorem spotkania był Sławomir Gruszka - Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

II Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów z udziałem Rektora, które odbyło się 4 czerwca 2020 r. otworzył dr Janusz Michałek, Przewodniczący SFE. W dalszej części spotkania on-line zaprezentowano inicjatywy zgłoszone przez Członków Śląskiego Forum Ekspertów: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Funduszu Rozwoju, ABSL oraz ESL Gamin. Podjęto również dyskusję na temat Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030". Więcej informacji