II spotkanie Ślaskiego Forum Ekspertów

4 czerwca 2020 r. odbyło się II Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów (on-line) z udziałem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE.


Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania online.

Śląskie Forum Ekspertów zostało powołane 22 kwietnia 2020 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Wspiera plany i działania samorządu województwa śląskiego w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.

W skład Forum wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentuje Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

II Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów, które odbyło się 4 czerwca 2020 r. otworzył dr Janusz Michałek, Przewodniczący SFE. W dalszej części spotkania on-line zaprezentowano inicjatywy zgłoszone przez Członków Śląskiego Forum Ekspertów: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Funduszu Rozwoju, ABSL oraz ESL Gamin. Podjęto również dyskusję na temat Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030".

Przypominamy, że I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów odbyło się 26 maja 2020 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podczas posiedzenia Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zaprezentował efekty pracy zespołu ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Więcej informacji